Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 06 11 dienos posėdį

1. Komitetui buvo pristatytas Europos Komisijos parengtas Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Memorandumas turėtų būti gairės šalims narėms rengti savąją mokymosi visą gyvenimą viziją artimiausiam dešimtmečiui atsižvelgiant ir bendrąsias pasaulio raidos tendencijas. Svarbiausios Memorandumo tezės sako, kad įvairiapusišku ir nuosekliu mokymusi visą gyvenimą reikėtų siekti garantuoti universalią ir nenutrūkstamą mokymosi galimybę, padidinti investicijas į žmogaus išteklius, kurti veiksmingus mokymo ir mokymosi metodus, užtikrinti, kad kiekvienam būtų lengvai prieinama kokybiška informacija ir konsultacijos apie mokymosi galimybes visoje Europoje per visą gyvenimą. Memorandumą pristatė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė Roma Vilimienė. Diskusijose kalbėjo Komiteto nariai, VPU profesorė Danguolė Beresnevičienė, dr. Edmundas Normantas, švietimo ir mokslo ministras doc. Algirdas Monkevičius. Komitetas nusprendė siūlyti Švietimo ir mokslo, Ūkio ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms pasitelkus mokslininkus sudaryti darbo grupę ir įvertinti Lietuvos teisės aktus mokymosi visą gyvenimą požiūriu ir, jei reikia, teikti siūlymus Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui juos tobulinti. Taip pat nuspręsta prašyti Švietimo ir mokslo ministeriją iki 2001 12 31 dienos pristatyti Komitetui Mokymosi visą gyvenimą strategijos projektą.

2. Komitetas aptarė Lietuvos tūkstantmečio programos įgyvendinimo problemas. Posėdyje dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos direktorius Gediminas Ilgūnas. Komitetas nusprendė parengti teisės akto, įteisinančio programą ir jos finansavimą, projektą.

3. Komitetas išklausė Nacionalinio egzaminų centro informacijos apie šiemet vykusius valstybinius ir mokyklinius abitūros egzaminus. Į Komiteto narių klausimus atsakė švietimo ir mokslo ministras doc. Algirdas Monkevičius, Nacionalinio egzaminų centro direktorius dr. Algirdas Zabulionis. Komitetas pareiškė nuomonę, kad Centras atliko didelį darbą diegdamas naujos formos ir žymiai objektyvesnio vertinimo egzaminus, tačiau paragino Švietimo ir mokslo ministeriją bei Nacionalinį egzaminų centrą juos tobulinti. Nuspręsta brandos egzaminų klausimui skirti specialų posėdį, kai bus baigtas apeliacijų nagrinėjimas ir išanalizuoti rezultatai. Ministerijos buvo paprašyta pateikti planą, kokių veiksmų imsis ministerija atsižvelgdama į lietuvių kalbos valstybinio egzamino rezultatus.

4. Komitetas išklausė Švietimo ir mokslo ministro Algirdo Monkevičiaus ir Kultūros ministro Gintauto Kėvišo paaiškinimų, kaip vykdoma Vyriausybės programa jų kuruojamose srityse.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 11.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas