Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 11 d. BFK posėdis

 

  1. Apsvarstytas Azartinių lošimų įstatymo 6, 10 ir 20 straipsnių įstatymo projektas IXP-696.
  2. Pritarta Respublikos Prezidento dekretu pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui (Nr. IXP-696(2).

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  3. Apsvarsčius Investicijų skatinimo įstatymo projektą IXP-263(3) nuspręsta svarstyme daryti pertrauką svarstyme iki bus gauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvada dėl minėto įstatymo projekto.

3. SVARSTYTA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 207 straipsnio 3 dalimi apsvarstyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 metų veiklos ataskaita.

NUSPRĘSTA:

Pažymėti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 metų veiklos ataskaita LR Seimo Biudžeto ir finansų komitete apsvarstyta.

 

  1. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

IXP-402

Seimo nario Viktor Uspaskich pasiūlymo Lietuvos Respublikos akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui svarstymas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-721 ES

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis B.Bradauskas /J.Alasevičienė/

IXP-693

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo projektas

E.Savickas Alg.Butkevičius /J.Alasevičienė/

5. Apsvarstytas LR Seimo 2001-06-05 Protokolo Nr.42(93) pavedimas prašyti Biudžeto ir finansų komiteto išvados dėl LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12, 16, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-468(3*) sujungto su Nr.IXP-136.

Numatyti komiteto įstatymo projekto kuratoriai G.Šivicką, Alg.Butkevičių /A.Brazdilienę/.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 11.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas