Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 11 posėdis

Informacija spaudos tarnybai

 

 

 

2001 m. birželio 11 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pasirengė svarstyti:

  • Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 3, 8, 10, 15, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-411. Nuspręsta Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.V.Indriūną, E.Masiulį, P.Papovą ir G.Didžioką.
  • Vietos savivaldos įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-750. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Lapėną, A.Rimą ir V.Matuzą.
  • Vietos savivaldos įstatymo 15, 26 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-351. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Lapėną, A.Rimą ir V.Matuzą.
  • Vietos savivaldos įstatymo 8, 17 ir 19 straipsnių papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-353; Apskrities valdymo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo, 9 straipsnio 5 ir 6 punktų, 10 straipsnio, 11 straipsnio 4 punkto bei 12 straipsnio 5 punkto pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr. IXP-354; Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. IXP-355; Žemės įstatymo 2, 6, 10, 11, 18, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 35, 45, 7 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-356; Melioracijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-357; Žemės nuomos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto pripažinimo netekusiu galios ir 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-358; Žemės reformos įstatymo 9, 10, 15, 16, 17,18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-359; Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-360; Vandens įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-361; Augalų apsaugos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-362. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Lapėną, A.Rimą ir V.Matuzą.
  • Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (nauja redakcija) Nr. IXP-715. Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.V.Indriūną, P.Papovą ir A.Baurą.
  • Seimo kontrolierių įstatymo 2, 4, 6, 11, 12, 14, 22, 24 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-748. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Lapėną, A.Rimą ir V.Matuzą.
  • Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 5, 15, 16, 18, 40, 46 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-749. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Lapėną, A.Rimą ir V.Matuzą.
  • Įstatymo “Dėl asmenų, laikomų nuolat gyvenančiais Lietuvos Respublikoje” pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. IXP-697. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Tomaševski, E.Masiulį ir A.Puloką.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Komiteto patobulintam Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-682(2).

Komitetas padarė nutarimo "Dėl LR Seimo nutarimo "Dėl valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų, perduodamų už akcijas naujai steigiamoms arba veikiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms sąrašo patvirtinimo” dalinio pakeitimo” projekto Nr. IXP-647 svarstymo Komitete pertrauką.

Komitetas 7 balsais “už” ir 2 susilaikius pritarė Apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10, 13, 16, 18, 19 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-574.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Komiteto patobulintam Vietos savivaldos įstatymo 8 ir 31 straipsnių papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-370(2).

Apsvarstęs Valstybės kontrolės įstatymo, Teismų įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-680, Komitetas nusprendė pritarti iš esmės įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo Teisės departamento pasiūlymus dėl įstatymo projekto patobulinimo.

Apsvarstęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 metų veiklos ataskaitą, Komitetas 5 balsais “už”, 1 “prieš” ir 3 susilaikius nusprendė:

  1. Nesvarstyti Dešimtosios Vyriausybės veiklos ataskaitos.
  2. Pritarti Vienuoliktosios Vyriausybės 2 mėnesių veiklos ataskaitai ir pasiūlyti Vyriausybei atkreipti dėmesį į tai, kad ministerijų strateginiai tikslai ne visur ir ne visada atitinka Vyriausybės strateginius tikslus.Naujausi pakeitimai - 2001 06 11.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas