Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 06 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė Geriamojo vandens įstatymo projektą IXP-695 Posėdyje dalyvavo komiteto nariai ir Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos, Vilniaus universiteto, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, Valstybinės ir visuomeninės sveikatos priežiūros tarnybos atstovai. Šarūnas Kučingis, Vilniaus universiteto docentas, pristatė projekto tikslus ir uždavinius ir pabrėžė, kad Geriamo vandens įstatymas jau galioja visose Europos Sąjungos ir Baltijos šalyse, išskyrus Lietuvą, todėl integruojantis į Europos Sąjungą, būtina kuo skubiau jį priimti. Artūras Abromavičius, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidentas, pasiūlė daugiau dėmesio skirti gavybos ir tiekimo ekonominiams, finansiniams aspektams, tiekėjų ir vandens naudotojų - abonentų ekonominiams santykiams, vandens tiekimo veiklos licenzijavimui bei vandens rinkos reglamentavimui, kadangi jau yra ir privačių tiekėjų, kai kurios įmonės pačios apsirūpina geriamuoju vandeniu. Po diskusijų, komitetas nusprendė daryti svarstyme pertrauką, kurios metu darbo grupė įvertins pastabas ir pateiks išvadas ir pasiūlymus Aplinkos apsaugos komitetui.

Vyko Augalų nacionalinių išteklių įstatymo projekto IXP-692 pasirengimas svarstymui. Nuspręsta: komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti V.Einorį, J.Raistenskį; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Augalų nacionalinių išteklių įstatymo projektui IXP-692 laukia iki 2001 m. birželio 25 d.; prašyti Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Augalų nacionalinių išteklių įstatymo projekto IXP-692 iki 2001 m. birželio 25d.; surengti Augalų nacionalinių išteklių įstatymo projekto IXP-692 klausymus 2001 m. birželio 27d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2001 m. liepos 2 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Augalų nacionalinių išteklių įstatymo IXP-692 svarstymo data Komitete 2001 m. liepos 9 d.

Svarstant Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo 22 straipsniu įstatymo projektą IXP-343(2) dalyvavo Remigijus Barauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyr. veterinarijos gydytojas, Laimutis Budrys, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius, Aloyzas Budriūnas, Kauno botanikos sodo vyr. mokslinis bendradarbis, Asta Kuzelytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyr. juristė, Juozas Labokas, Botanikos instituto laboratorijos vadovas. Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto siūlymams, komitetas iš dalies pritarė: 5 straipsnio 1 dalyje vietoje siūlomų įrašyti “tipines taisykles” pakeisti žodžiu “tvarką”, o – “šių taisyklių” įrašyti “šios tvarkos” ir išbraukti žodžius “pavyzdines taisykles”. Buvo nuspręsta nepritarti pasiūlymui prašyti Vyriausybės pateikti Seimui įstatymo, draudžiančio ar ribojančio kovinių ir sąlyginai pavojingų bei agresyvių šunų įvežimą į Lietuvos Respubliką, prekybą jais, jų veisimą, bei reglamentuojančio jų laikymą Lietuvos Respublikoje, projektą, todėl Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo 22 straipsniu įstatymo projektas IXP-343(3) buvo papildytas 61 straipsniu, reglamentuojančių agresyvių šunų įvežimą, jų įsigijimą, laikymą, veisimą, dresavimą ir prekybą.

Komitetas išklausė informaciją apie antrinių žaliavų ir atliekų panaudojimo programos rengimo eigą ir jos įgyvendinimo perspektyvas. Diskusijoje dalyvavo Aplinkos, Ūkio ministerijų, Pakuotojų asociacijos, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Pakuotojų asociacijos, Pramoninkų konfederacijos atstovai.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 11.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas