Lietuvos Respublikos Seimas

Liepos 1 dieną įsigalioja pavasarį priimti Įmonių bankroto bei Įmonių restruktūrizavimo įstatymai

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko iniciatyva surengtas posėdis, kuriame aptarta, kaip vyksta pasiruošimas šių, Lietuvos ūkiui labai svarbių, teisės aktų įsigaliojimui.

Posėdyje dalyvavo: Seimo Pirmininkas A.Paulauskas, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Raimondas Šukys, ūkio ministras E.Gentvilas, Įmonių bankroto departamento direktorius, ūkio viceministras G.Rainys, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo santykių ir apmokėjimo skyriaus viršininkas A.Bartkevičius, Respublikinės darbo biržos direktorius V.Šlekaitis, Fondo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti sekretoriato direktorius A.Baliukevičius, Pramonininkų konfederacijos atstovas A.Gapšys ir Nacionalinės verslo administratorių asociacijos pirmininkas R.Velička.

Seimo Pirmininkas posėdyje dalyvavusių institucijų atstovų paprašė įvertinti, kaip vyksta pasirengimas įstatymų įsigaliojimui, įvardyti pastebėtus trūkumus, problemas, aptarti, ką dar reikėtų nuveikti iki įstatymų įsigaliojimo bei pabandyti prognozuoti galimas įstatymų veikimo pasekmes.

Pagrindinį pranešimą padaręs ūkio viceministras G.Rainys pabrėžė, kad ministerija yra parengusi priežiūros (monitoringo) sistemą ir kad kiekvieną dieną galės turėti patikimų žinių apie Lietuvos įmonių finansinę būklę. G.Rainys posėdžio dalyviams pateikė išsamią informaciją apie "jautriausias" įmones, kurioms gali būti pritaikyti Įmonių bankroto ar Įmonių restruktūrizavimo įstatymai. (Paminėtos: "Alytaus tekstilė" (darbuotojų skaičius 2000 m - 3.176), "Kuro aparatūra" (darbuotojų skaičius 2000 m. - 1.138), "Panevėžio stiklas" (darbuotojų skaičius 2000 m - 879), "Skaiteks" (darbuotojų skaičius 2000 m - 774), Kauno ketaus liejykla (darbuotojų skaičius 2000 m - 664), "Lietuvos tara" (darbuotojų skaičius 2000 m - 485), "Šilkas" (darbuotojų skaičius 2000 m - 338), "Vilspa" (darbuotojų skaičius 2000 m - 233), "Statybos apdailos mašinos" (darbuotojų skaičius 2000 m - 158).

Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad ne visos įmonės dirba nuostolingai, tačiau nemaža jų "nebesuvaldo" paimtų kreditų ir nebegali grąžinti skolų.

Kalbėdamas apie pasirengimą įstatymų įsigaliojimui ūkio viceministras teigė, kad yra parengta daug reikalingų poįstatyminių aktų, tačiau atkreipė dėmesį, kad Ūkio ministerija labai laukia, kad Seimas greičiau priimtų pasirengimo procesui užbaigti būtinus Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą (projektas Nr.IXP-550), Akcinės bendrovės Turto bankas įstatų papildymo įstatymą (projektas Nr.IXP-556) ir Muitinės kodekso 216 straipsnio papildymo įstatymą (projektas Nr. IXP-557).

Seimo Pirmininkas A.Paulauskas patikino, kad parlamentas išvardintus įstatymus turėtų priimti dar šią sesiją, kuri - galimas dalykas - bus pratęsta.

Posėdžio dalyviai, be kita ko, prognozavo, kad veikiant Įmonių bankroto bei Įmonių restruktūrizavimo įstatymams paaštrės nedarbo problema.

Seimo Pirmininkas atsakingų institucijų vadovų teiravosi, kaip rengiamasi nedarbą mažinti. Daugiausia paramos darbo netekusiems bankrutavusių arba restruktūrizuojamų įmonių darbuotojams turėtų teikti nuo birželio 15 d. pradėsiantis veikti Garantinis fondas, į kurį darbdaviai, pagal priimtą Garantinio fondo įstatymą, kas mėnesį turėtų pervesti 0,2 proc. priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (įmonės įmokas į Garantinį fondą pradėjo mokėti nuo 2001 m. kovo 15 d.; kas mėnesį į Garantinį fondą surenkama apie 1 mln. Lt). Pasak kalbėjusiųjų, įmonių, kurios bankrutavo iki praėjusių metų spalio 1 d., darbuotojams bus išmokamos išmokos iki 3 MMA. Garantiniame fonde minėtų įmonių darbuotojų reikalavimams tenkinti turėtų susikaupti apie 27 mln. Lt, nors realiai reikėtų - apie 30 mln. Lt. Tikimasi, kad trūkstamos lėšos bus papildytos iš valstybės biudžeto bei Privatizavimo fondo.

Jolanta Anskaitienė
Naujausi pakeitimai - 2001 06 07.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas