Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. birželio 6 d. komiteto posėdis

2001 m. birželio 6 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje :

1.SVARSTYTA: Vietos savivaldos įstatymo 8 ir 31 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-370

Pranešėjas – Seimo narys A.Rimas ,TTKpapildomas

NUSPRĘSTA: 1. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam projektui;

2. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento bei komitete išsakytas pastabas.

2.SVARSTYTA: Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 4, 6 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-491 (TTK papildomas)

Pranešėjas - J.Karosas)

NUSPRĘSTA: 1.Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2.Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti projektą , atsižvelgiant į Teisės departamento bei komitete išsakytas pastabas.

3.SVARSTYTA: Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo II skyriaus 4 straipsnio 12 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-379 (TTK papildomas

Pranešėjas - Seimo narys V.Einoris

NUSPRĆSTA: : 1.Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2.Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti projektą , atsižvelgiant į Teisės departamento bei komitete išsakytas pastabas.

4.SVARSTYTA: Pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo 1 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-431

Pranešėjas – Seimo narys P.Papovas TTK papildomas

NUSPRĂSTA:1. Klausimo svarstyme daryti pertarukŕ.

2. Svarstymą pratęsti kitame komiteto posėdyje

Komiteto pirmininkas pristatė naujų projektų esmę ir paskyrė projektų išvadų rengėjus:

1.

2001 06 06

IXP-715

Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo projektas TTK pagrindinis,

VVSK papildomas, teikėjas

Ministras H.Ţukauskas

(Seime 06 19) skubos tvarka

Pasirengimas

Svarstymui

R.Šukys,

J.Sabatauskas,

J.Bernatonis, R.Sedlickas, patarėjas A.Kabišaitis.

Klausymas 06 12

2

2001 06 06

IXP-704

Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

TTK pagrindinis, BFK,VVSK papildomi, pranešėjas J.Lionginas, (Seime 06 28)

Pasirengimas

Svarstymui

Projekto pateikimas atidėtas, todėl nesvarstytas pasirengimas.

3.

2001 06 6

IXP-717

Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

TTK pagrindinis(teikėjas G.Bartkus) ypatinga skuba

Seime 06 19

Pasirengimas

Svarstymui

R.Šukys,

J.Sabatauskas,

J.Bernatonis, R.Sedlickas, patarėjas A.Kabišaitis.

Klausymas 06 12

4.

2001 06 06

IXP-700

Pabėgėlio statuso įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (pranešėjas V.Markevičius pagrindinis – ŽTK,papildomas- TTK, NSGK,siūloma svarstyti 2001 06 28)

Pasirengimas

Svarstymui

J.Bernatonis,

J.Sedlickas,patarėja L.Zdanavičienė

TTK papildomas, klausymo nerengti.

5.

2001 06 06

IXP-699

Baudžiamojo kodekso 232(1) ir 232(10) straipsnių papildymo įstatymo projektas(pranešėjas V.Markevičius, pagrindinis – TTK

Papildomas-

Siūloma svarstyti 2001 06 28)

Pasirengimas

Svarstymui

D.Velička, A.Vidžiūnas patarėjas A.Kabišaitis.Klausymŕ rengti.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 07.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas