Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 04

UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO POSĖDIS

Vilnius, birželio 4 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi trijų įstatymų projektai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, terorizmu ir kitais nusikaltimais ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-654, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais sunkiais nusikaltimais sutarties ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-657 bei Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos statuto ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-648. Juos pristatė Vidaus reikalų viceministras Ričardas Malkevičius ir Teisingumo viceministras Gintaras Švedas. Po diskusijų komitetas šiems įstatymų projektams pritarė.

Tarp kitų svarstytų klausimų buvo Baltijos Asamblėjos ir NATO Parlamentinės Asamblėjos rezultatų aptarimas.

Su Baltijos Asamblėjos rezultatais supažindino Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovas Audrius Klišonis. Buvo apsvarstyti Baltijos Asamblėjos sesijoje priimti dokumentai, apžvelgta Lietuvos santykių su Baltijos regiono valstybėmis dinamika ir nagrinėjamos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos. Buvo pažymėta, kad santykiai su Baltijos regiono šalimis vaisingai plėtojasi įvairiomis kryptimis, yra konstruktyvūs ir pragmatiški. Šiame kontekste buvo paliestos ir Lietuvos dalyvavimo Šiaurės Taryboje perspektyvos.

NATO Parlamentinės Asamblėjos rezultatus pristatė Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas Algirdas Gricius. Diskusijos metu Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai pasidalijo savo mintimis ir vertinimais apie atskirų klausimų, susijusių su Lietuvos siekiu įstoti į NATO, sprendimo kelius ir būdus. Buvo pateikti konkretūs pasiūlymai apie tai, kaip Seimas, URM bei kitos Lietuvos institucijos galėtų prisidėti prie to, kad 2002 metais Lietuva būtų priimta į NATO. Visi dalyvavusieji diskusijoje pozityviai įvertino Asamblėjos rezultatus ir pažymėjo, kad šis renginys gali prisidėti prie Lietuvos narystės NATO priartinimo. Diskusijoje dalyvavo ir URM viceministras Giedrius Čekuolis.

Posėdžio pabaigoje Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Alvydas Medalinskas supažindino komiteto narius su savo susitikimo su Estijos ir Latvijos URK pirmininkais Andres'u Tarand'u ir Guntars'u Krasts'u, įvykusio gegužės 31 d., rezultatais. Šio susitikimo metu buvo nuspręsta tris kartus per metus rengti Baltijos valstybių URK pirmininkų susitikimus ir kartą per metus URK narių susitikimus paeiliui kiekvienoje trijų Baltijos valstybių. Tuo būdu būtų pilniau išnaudojamos parlamentarų bendradarbiavimo galimybės.

 

 

 

 

Parengė G. Ramanauskas
Naujausi pakeitimai - 2001 06 07.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas