Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 - 06 - 06 dienos posėdį

1. Komiteto posėdyje buvo pristatyti Seimo nutarimo projektai dėl Kauno technologijos universiteto ir Klaipėdos universiteto statutų patvirtinimo. Komitetas bendru sutarimu pritarė projektams, nusprendė teikti Seimui juos svarstyti ir pranešėju paskyrė Komiteto pirmininką profesorių Rolandą Pavilionį.

2. Komitetui buvo pristatytas projektas Seimo nutarimo “Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 metų veiklos ataskaitos”. Nutarimo projekte siūloma iš esmės teigiamai įvertinti Kalbos komisijos 2000 metų veiklą. Taip pat siūloma pavesti Kalbos komisijai palaikyti ir koordinuoti fizinių ir juridinių asmenų, kuriančių svetimžodžių lietuviškus atitikmenis, veiksmus, atkreipiamas merų dėmesys, kad būtina sustiprinti Vietos savivaldos įstatymu jiems pavestą valstybinės kalbos ir taisyklingumo kontrolę. Nuspręsta šį nutarimo projektą teikti Seimui svarstyti.

3. Seimo narės Dalios Teišerskytės iniciatyva Komitetas išklausė Genovaitės Stulpinienės nusiskundimus dėl to, kad jai trukdoma įsteigti nevalstybinę aukštąją mokyklą. Nuspręsta sudaryti trijų Komiteto narių darbo grupę išsiaiškinti, kodėl G. Stulpinienės kolegijai neišduodama aukštosios mokyklos licencija.

4. Komitetas susitiko su Tarptautinės liaudies meno organizacijos generaliniu sekretoriumi Alexanderiu Veigliu, kuris atvyko dalyvauti Vidurio ir Rytų Europos šalių parlamentarų bei etninės kultūros specialistų konferencijoje “Liaudies kultūra trečiajame tūkstantmetyje: laiko iššūkis ir naujos paramos formos”, vyksiančioje birželio 6-10 dienomis Vilniuje.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 06.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas