Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 06 d. BFK posėdis

 

 

 

1. Bendru komiteto narių sutarimu pritarta Komiteto patobulintam Mokesčio administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-550. Įstatymo projektu liberalizuojami mokesčių administravimo principai.

2. Apsvarstytas Lietuvos banko finansinių ataskaitų audito paslaugų pirkimo sąlygų (pateiktas Lietuvos banko 2001-05-17 raštu Nr.05-1667) projektas.

Pritarta Lietuvos banko 2001-05-17 raštu Nr.05-1667 pateiktam Viešojo pirkimo atvirojo konkurso būdu sąlygų Lietuvos banko, Lietuvos banko Pasaulio banko paskolos valdymo skyriaus ir valstybės įmonės "Lietuvos monetų kalykla" finansinių ataskaitų auditui atlikti projektui.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 06.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas