Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. birželio 4 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

LR gamtinių dujų įstatymo 2, 5, 8, 12, 15, 20, 21, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-626.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 13, "susilaikė" - 1 komiteto narys).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas R.Sinkevičius.

2.SVARSTYTA:

LR juridinių asmenų registro steigimo įstatymo projektas IXP-631.

NUSPRĘSTA:

  1. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti, įvertinant Seimo Teisės departamento išvadas ("už" balsavo 5, "prieš" - 3 komiteto narys).
  2. Komiteto paskirta pranešėja S.Burbienė.

 

3.SVARSTYTA:

LR investicijų įstatymo 2, 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-632.

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.
 2. Pasiūlyti LR Vyriausybei paspartinti Įmonių, Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų, susijusių su naujojo Civilinio kodekso įsigaliojimu, pakeitimų ir papildymų įstatymų projektų pateikimą Seimui.
 3. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Budrevičius.

 

4.SVARSTYTA:

LR bedarbių rėmimo įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-409.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

 • šiuo metu kas trečias bedarbis turi papildomas užimtumo garantijas, tačiau tai iš esmės nesprendžia nedarbo problemų. Todėl dar plėsti tokių asmenų ratą nėra tikslinga;
 • taikomos papildomos užimtumo garantijos, be pakankamo finansavimo - nėra efektyvios. Be to, įdarbinimo ir darbo vietų skaičiaus steigimo kvotos, kaip papildoma užimtumo garantija, yra keistina kitu ekonominio skatinimo mechanizmu;
 • atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas bei tai, kad siūlomu įstatymo projektu iš esmės nebus sprendžiamos jaunimo nedarbo problemos - įstatymo projektą atmesti.

Komiteto paskirtas pranešėjas J.Veselka.

 

5.SVARSTYTA:

LR specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo įstatymo projektas IXP-606.

NUSPRĘSTA:

Projekto svarstyme daryti pertrauką (bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

LR alkoholio kontrolės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-383.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 5, "prieš" - 4 komiteto nariai).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Veselka.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Europos susitarimo dėl pagrindinių tarptautinių geležinkelio linijų (AGC) ratifikavimo įstatymo projekto IXP-655 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti P.Vilką, V.Greičiūną ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. birželio 4 dienos.

 

8-9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-303 ir Sveikatos sistemos įstatymo 53 ir 79 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-304 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Palionį, B.Vėsaitę ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiems projektams laukia iki 2001 m. birželio 4 dienos.

 

10-12.SVARSTYTA:

Pasirengimas Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 2,5,6,7,8,9,11,12,13,15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-338, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-339 ir Muitinės kodekso 2 ir 165 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-340 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, B.Vėsaitę ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiems projektams laukia iki 2001 m. birželio 4 dienos.

 

Taip pat vyko LR tabako kontrolės įstatymo 7 , 8 ir 20 straipsnių papildymo įstatymo projekto IXP-280 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 05.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas