Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 04 posėdis

2001 m. birželio 4 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pasirengė svarstyti:

  • Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-682. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Matuzas, A.Pulokas ir E.Masiulis.
  • Nutarimo "Dėl LR Seimo nutarimo "Dėl valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų, perduodamų už akcijas naujai steigiamoms arba veikiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms sąrašo patvirtinimo” dalinio pakeitimo” projektą Nr. IXP-647. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Lapėnas ir J.Jurkus.
  • Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-691. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Masiulis ir P.Papovas.
  • Valstybės kontrolės įstatymo, Teismų įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-680. Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.V.Indriūnas, E.Masiulis ir P.Papovas.

Komitetas, apsvarstęs Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-176, 9 balsais “už”, 2 “prieš” ir 1 susilaikius pritarė Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

Komitetas, apsvarstęs Vyriausybės įstatymo 13, 20, 26, 29, 39, 40, 42 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-405(2), 9 balsais “už”, 2 “prieš” ir 1 susilaikius pritarė Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

Komitetas, apsvarstęs Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 7, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-583, bendru sutarimu pritarė Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

Komitetas, apsvarstęs Hipotekos įstatymo 14, 40, 52 straipsnių pakeitimo ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 55, 57 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr. IXP-633 bei Kilnojamojo turto įkeitimo įstatymo 1, 48, 52, 55, 57 straipsnių pakeitimo ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 46, 47, 50, 53, 54 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr. IXP-634, iš esmės pritarė šiems įstatymų projektams ir nusprendė pasiūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti juos, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Seimo nutarimo "Dėl pritarimo LR Vyriausybės ir Plungės žydų religinės bendruomenės susitarimui dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Plungėje, J.Tumo-Vaižganto g.3, grąžinimo Plungės žydų religinei bendruomenei natūra" projektui Nr. IXP-562 bei Seimo nutarimo "Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijos susitarimui dėl gyvenamojo namo Panevėžyje, Tilvyčio g.11, grąžinimo Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijai natūra" projektui Nr. IXP-30.

Komitetas, apsvarstęs Juridinių asmenų registro įstatymo projektą Nr. IXP-631, bendru sutarimu nusprendė pasiūlyti pagrindiniam komitetui prašyti Seimo valdybos nukelti įstatymo projekto svarstymo Seimo plenariniame posėdyje datą ir gauti Lietuvos savivaldybių asociacijos nuomonę dėl Vietos savivaldos įstatymu priskirtos valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos paėmimo iš savivaldybių.

Komitetas, apsvarstęs Seimo nario R.Karbauskio pasiūlymus Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12, 16, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-468(3), bendru sutarimu nusprendė:

1. Pritarti iš esmės Seimo nario R.Karbauskio pasiūlymui.

2. Vadovaujantis Seimo statuto 145 straipsniu, tolesniam įstatymo projekto svarstymui paprašyti Vyriausybės bei Seimo Biudžeto ir finansų komiteto išvadų dėl galimų lėšų šaltinių pasiūlymui įgyvendinti.

3. Prašyti Seimo atidėti įstatymo projekto IXP-468(3) svarstymo Seimo plenariniame posėdyje datą.

Komiteto posėdyje dalyvavo Komiteto nariai, Seimo nariai J.Razma bei R.Karbauskis, Verslo darbdavių konfederacijos atstovai, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorius Sigitas Šiupšinskas.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 05.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas