Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 04 d. BFK posėdis

 

    1. Komitetas galutinį sprendimą dėl Mokesčio administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-550 priims sekančiame komiteto posėdyje, kai bus apsvarstyti visi gauti pasiūlymai dėl minėto įstatymo projekto.
    2. Bendru komiteto narių sutarimu pritarta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-551, Prekyviečių mokesčio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-552, Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-553, Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-554, Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 13, 20, 32, 33, 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-555, Akcinės bendrovės Turto bankas įstatų papildymo įstatymo projektui IXP-556, Muitinės kodekso 216 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-557.
    3.  

    4. Pritarta bendru sutarimu Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 17 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-646.
    5. Apsvarstytas Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-230.

Nuspręsta įstatymo projekto svarstyme Komitete daryti pertrauką ir pasiūlyti LR Vyriausybei, remiantis patvirtintos mokesčių sistemos koncepcijos nuostatomis, parengti ir pateikti LR Seimui svarstyti įstatymo projektą, kuriame būtų revizuotos galiojančios mokesčio lengvatos, atsižvelgiant į pasaulinę praktiką taikant nekilnojamojo turto mokesčio lengvatas, taip pat numatant, kad minėtos lengvatos taikomos, kai turtas naudojamas pagal tiesioginę paskirtį.

Balsavime dalyvavo 9 komiteto nariai.

Už balsavo 6 komiteto nariai;

Prieš nebuvo;

Susilaikė 3 komiteto nariai (pasisakė už tai, kad pritarti įstatymo projektui su Seimo nario J. Čekuolio pataisa ir numatant įstatymo įsigaliojimo datą 2002m. sausio 1d.).

5. Apsvarsčius Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą P-2396, nuspręsta jį atmesti, kadangi tai prieštarauja bendrai pasaulinei apmokestinimo praktikai ir bus sudarytos nevienodos sąlygos tarp atskirų Lietuvos Respublikos gyventojų grupių. Be to, manome, kad iš užsienio valstybių gautų pajamų apmokestinimas turėtų būti reglamentuotas remiantis pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis.

6. Apsvarstytas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 ir 14 straipsnių papildymo įstatymo projektas P-2847.

Pritardami LR Vyriausybės pozicijai, kad tikslinga visus siūlymus, susijusius su naujų PVM lengvatų ar lengvatinių tarifų nustatymu, svarstyti kompleksiškai naujos redakcijos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projekto rengimo kontekste, nuspręsta įstatymo projekto svarstyme Komitete daryti pertrauką iki bus pateiktas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektas.

7. Pritarta Vyriausybės pateiktam Investicijų įstatymo 2, 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-632.

8. Bendru komiteto narių sutarimu pritarta Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų komisijos, atstovaujančios Europos bendrijai, metinės finansavimo sutarties 2000 metams dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) ratifikavimo įstatymo projektui IXP-670 ir Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų komisijos, atstovaujančios Europos bendrijai, daugiametės finansavimo sutarties dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) ratifikavimo įstatymo projektui IXP-671.

9. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-696

Azartinių lošimų įstatymo 6, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

E.Savickas Alg.Butkevičius

IXP-704

Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

E.Savickas Alg.Butkevičius

IXP-338

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

K.Glaveckas A.Kubilius

IXP-339

Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

K.Glaveckas A.Kubilius

IXP-340

Muitinės kodekso 2 ir 165 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

K.Glaveckas A.Kubilius

IXP-597

Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

A.Skardžius A.Kubilius

Lietuvos banko finansinių ataskaitų audito paslaugų pirkimo sąlygų (pateiktas Lietuvos banko 2001-05-17 raštu Nr.05-1667) projekto svarstymui numatyti kuratoriai: R.Palaitis, A.Plokšto

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 04.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas