Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 04 posėdis

2001-06-04

Vilnius

 

Š.m. birželio 4 d. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete įvyko posėdis.

Svarstyti projektai

Kviestieji asmenys

Nuspręsta

IXP-628 Baudţiamojo proceso kodekso 6, 104(1), 131, 194(1), 194(2), 244(1), 280, 283, 284, 292, 380, 414, 417, 418, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 427(1), 428, 431 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 430(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios, Kodekso dvyliktojo skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso padalos "Tryliktasis skyrius" ir šio skyriaus pavadinimo išbraukimo bei Kodekso papildymo keturiasdešimt antruoju ir keturiasdešimt trečiuoju skirsniais įstatymo projektas.

 

Pratęsti svarstymą sekančiame komiteto posėdyje.

IXP-629 Baudžiamojo proceso kodekso 5 straipsnio papildymo, 198(1), 278, 383 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.

 

Pritarti įstatymo projektui.

IXP-630 Baudžiamojo kodekso papildymo 15(2) straipsniu įstatymo projektas.

 

Pritarti įstatymo projektui.

IXP-654 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, terorizmu ir kitais nusikaltimais ratifikavimo įstatymo projektas.

 

Iš esmės pritarti įstatymo projektui.

IXP-657 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais sunkiais nusikaltimais sutarties ratifikavimo įstatymo projektas.

 

Iš esmės pritarti įstatymo projektui.

Komiteto sprendimo ,,Dėl Karinių jūrų pajėgų probleminių klausimų" projekto svarstymas.

Krašto apsaugos viceministras Valdemaras Sarapinas, Jūrų kapitonas Kęstutis Macijauskas.

Pritarti su redakcinio pobūdžio pastabomis.

Komiteto sprendimo dėl Ginklų fondo 2000 m. veiklos ataskaitos svarstymas.

 

Patikslinti formuluotes ir turinį, pratęsti svarstymą sekančiame komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2001 08 06.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas