Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 1 - ąją - Pasaulinę vaikų gynimo dieną Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pasveikino Lietuvos vaikus bei konferencijos „Vaiko teisės ir valstybinė vaikų kultūros ugdymo programa“ dalyvius

Pranešimas VIR

Seimo Pirmininkas, kreipdamasis į konferencijos organizatoriius ir dalyvius, pabrėžė, kad minint tarptautinę vaikų gynimo dieną svarbu „dar kartą peržiūrėti, ar viską padarėme, kad mūsų vaikai jaustųsi laimingi ir saugūs, ar sukurtos sąlygos deramai spręsti jų problemoms“. Kaip įstatymų leidžiamosios valdžios institucijos vadovas jis pažadėjo, kad šios kadencijos Seimas dės visas pastangas, kad vaikų teisėms užtikrinti būtų įdiegti ir sklandžiai veiktų visi tam reikiami „teisiniai instrumentai“. Tačiau, jo nuomone, ne vien įstatymai, bet ir bendras požiūris į vaikus lemia, ar deramai ginamos jų teisės.

Seimo Pirmininkas apgailėstavo, kad pereinamuoju iš totalitarinės sistemos laiku labai sumažėjo dėmesys vaikų ir jaunimo ugdymo reikalams, ypač nepakankamai ugdomos vertybių samprata bei pilietiškumas.

Pasak Seimo Pirmininko, jaunas žmogus šiandieniniame informacijos amžiuje susiduria su daugybe pavojų. Vien tėvų, globėjų pastangų ima nebeužtekti apsaugant vaikus nuo informacijos, propaguojančios smurtą ir pornografiją. Todėl spręsti šias problemas turi visų pakopų vaikų ugdymo institucijos, savivaldybės, vaikų ir jaunimo visuomeninės organizacijos bei susivienijimai.

Jis pastebėjo, kad iki šiol dar mažai išnaudojamos savivaldybėse veikiančios vaikų teisių apsaugos tarnybos, kurios privalo žinoti ir siūlyti būdus, kaip šias problemas spręsti. Pasak Seimo Pirmininko, šių tarnybų specialistai privalo skirti daugiau dėmesio vaikų užimtumui, nusikaltimų prevencijai, organizuojat vaikų užimtumą. Daugiau dėmesio skirti organizuojant augančios kartos kūno kultūros ir sporto, meninės ir techninės kūrybos, pasirengimo darbui ir gyvenimui veiklą.

Taip pat turėtų neužmiršti vaikų ir vasarą, organizuoti jų poilsį ir užimtumą. Seimo Pirmininkas siūlė pagalvoti, kaip naudingiau ir kiek įmanoma plačiau įtraukti moksleivius į krašto, savo miestelio, apylinkių tvarkymo darbus.

Konferenciją „Vaiko teisės ir Valstybinė vaikų kultūros ugdymo programa“ organizavo Jungtinių Tautų vaikų fondo Lietuvos nacionalinis komitetas, Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas bei Parlamentinė moterų grupė.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 01.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas