Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001 05 30

 

 

 

Komitetas 2001 05 30 posėdyje svarstė Seimo nutarimo “Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Plungės žydų religinės bendruomenės susitarimui dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Plungėje, J.Tumo-Vaižganto g.3, grąžinimo Plungės žydų religinei bendruomenei natūra” projektą Nr. IXP-562 ir Seimo nutarimo “Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švč.Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijos susitarimui dėl gyvenamojo namo Panevėžyje, Tilvyčio g.11, grąžinimo Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijai natūra” projektą Nr. IXP-30. Posėdyje dalyvavo teisingumo viceministras P. Koverovas, Teisingumo ministerijos Teisės departamento Privačios teisės skyriaus vyriausiasis specialistas A.Baležentis ir Registrų skyriaus vyriausiasis specialistas A.Navickas, Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius D.Numgaudis ir Turto valdymo skyriaus vedėja M.Jakštonienė. Komitetas bendru sutarimu pritarė Seimo nutarimų projektams Nr. IXP-562 ir Nr. IXP-30.

Dalyvaujant tiems patiems Teisingumo ministerijos atstovams komitetas svarstė Seimo nutarimo “Dėl Valstybės pripažinimo suteikimo Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungai” projektą Nr. IXP-390. Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga įregistruota daugiau, kaip prieš 25 metus, 1932, ir iki šiol tebeveikia, turi virš 2 500 tūkstančio narių, todėl ji gali būti pripažintina kaip istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalis. Nėra duomenų, kad šios Sąjungos mokymas ir apeigos prieštarautų įstatymams ir dorai. Komitetas bendru sutarimu pritarė nutarimo projektui.

Komitetas svarstė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-536 ES. Posėdyje dalyvavo Migracijos departamento direktorius A.Gavėnas, direktoriaus pavaduotojas A.Merkys, Konsulinio departamento direktorius A.Žurauskas, Europos komiteto prie LRV Bendrijos acquis įgyvendinimo priežiūros skyriaus vedėja D.Jakaitė. Komitete vykusių klausymų metu buvo gauta daug pastabų, pagal kurias buvo paruošta nauja projekto redakcija. Komitetas jai pritarė komiteto išvados projektui ir naujos redakcijos įstatymo projektui.

Seimo narys B.Bradauskas pristatė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo II skyriaus 4 straipsnio 12 dalies pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-379. Svarstyme dalyvavo Žemės ūkio ministro patarėjas P.Aleknavičius ir Žemėtvarkos ir teisės departamento Teisės skyriaus viršininkė D.Remeikytė. Projektu išplečiamos valstybės išperkamos žemės apimtys, t.y. padidinami valstybės turtiniai įsipareigojimai. Ar valstybė turi realias galimybes buvusiems savininkams apmokėti už grąžintus tvenkinius, ar šis vidaus skolos padidinimas yra priimtinas, sprendžia Vyriausybė, nes ji vykdo Seimo patvirtintą valstybės biudžetą.Vyriausybė turi patikrinti, ar yra lėšų rezervai arba galimybės sumažinti jau patvirtintus programų finansavimus, kad, nepažeidžiant kitų asmenų teisių, būtų galima įvykdyti siūlomą įstatymo pakeitimą. Todėl siūlytina pagrindiniam komitetui daryti svarstyme pertrauką ir kreiptis į Vyriausybę išvadų dėl šio projekto.

Dalyvaujant Seimo nariui J.Bernatoniui, Prezidento patarėjui – Teisės departamento vadovui A.Abramavičiui ir Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui Z.Vaigauskui, komitetas nagrinėjo Referendumo įstatymo papildymo 21, 101 straipsniais ir 8, 10, 12, 13, 262, 27, 291, 32, 322, 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-434(2). Komitetas, atsižvelgdamas į komitetui pateiktas pastabas, kad projekto nuostatos suvaržo piliečių konstitucines teises, nutarė nepritarti projektui, tačiau pripažino, kad dabar galiojantis įstatymas taisytinas ir, projekto autoriui J.Bernatoniui pritariant, nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui iniciuoti darbo grupės įstatymo pataisoms rengti sudarymą.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 31.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas