Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 05 21)

2001 m. gegužės 21 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Vertybinių popierių komisijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, LR Trišalės tarybos sekretoriato atstovams, komitetas svarstė Pensijų sistemos reformos įstatymo projektą Nr. IXP-587. Bendru sutarimu buvo nutarta daryti svarstymo komitete pertrauką iki 2001 m. birželio 4 d. ir grąžinti įstatymo projektą tobulinti išvadų rengėjams, atsižvelgiant į Seimo frakcijose ir komitete išdėstytas pastabas ir pasiūlymus, bei siūlyti Seimui sudaryti Pensijų sistemos reformos komisiją ir iki 2001 m. birželio 1 d. partijoms deleguoti po vieną atstovą į šią komisiją.

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovams, komitetas apsvarstė Darbo sutarties įstatymo 4 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-86 ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-87. Bendru sutarimu buvo nutarta pritarti komiteto patobulintiems įstatymų projektams ir komiteto išvadoms.

Kaip pagrindinis, komitetas pasirengė svarstyti Bedarbių rėmimo įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-409. Buvo nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti V. Fiodorovą ir S. Kružinauską, spaudoje skelbti nuo 2001 m. gegužės 25 d. iki 2001 m. gegužės 29 d., komitete svarstyti 2001 m. birželio 4 d.

Komiteto pirmininkas A.Melianas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 30.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas