Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 28 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

2001 05 28 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas, įvertinęs Seimo Teisės departamento, Sveikatos, kaimo reikalų komitetų, Respublikinio mitybos centro pastabas bei pasiūlymus, nusprendė bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo projektui IXP-537(2).

Vyko Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo įstatymo projekto IXP-658 pasirengimas svarstymui. Nuspręsta: komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti V.Baravyką ir J.Juozaitienę; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo įstatymo projektui IXP-658 laukia iki 2001 m. birželio 11 d.; prašyti Seimo užsienio reikalų komiteto, Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo įstatymo projekto IXP-658 iki 2001 m. birželio 13 d.; klausymų dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo įstatymo projekto IXP-658 nerengti; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2001 m. birželio 15 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo įstatymo IXP-658 svarstymo data Komitete 2001 m. birželio 18 d.

Valdas Vaičiūnas, Aplinkos ministerijos Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius, informavo apie pasirengimo Miškų įstatymo (nauja redakcija) įgyvendinimui darbus. Miškų ir saugomų teritorijų departamentas, vadovaudamasis Miškų įstatymo įgyvendinimo įstatymu, parengė Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo, Kelių fondo įstatymo bei Augalų apsaugos įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo projektus, parengė ir įsipareigojo parengti dešimt Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų bei septyniolika aplinkos ministro įstatymo projektų.

Po svarstymo Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-468 (2) komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui įvertinti visus pasiūlymus šiam įstatymui (taip pat Vytauto Einorio, Henriko Žukausko ir Viktor Uspaskich) ir pateikti naują,bendrą, konsoliduotą Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 29.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas