Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susitiko su narystės NATO siekiančių šalių atstovais

 

2001 m. gegužės 28 d.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas išreiškė viltį, kad NATO Parlamentinėje Asamblėjoje priimtos rekomendacijos paskatins NATO valstybių parlamentus priimti teigiamus sprendimus dėl NATO plėtros.

Tokią nuomonę Seimo Pirmininkas išsakė šiandien susitikęs su narystės NATO siekiančių valstybių atstovais. “NATO Parlamentinės Asamblėjos sesija Vilniuje – dar vienas impulsas Aljanso plėtros procese”, pabrėžė Artūras Paulauskas.

Susitikime dalyvavo Latvijos, Estijos, Slovėnijos, Slovakijos, Rumunijos, Makedonijos parlamentų atstovai. “Prasminga, kad Vilniuje pernai pradėtas būsimų NATO narių politinis ir praktinis bendradarbiavimas sustiprintas ir parlamentiniu lygmeniu”, sakė Seimo Pirmininkas.

2000 m. gegužės mėn. “Vilniaus pareiškimą” (V-9) pasirašė devynios narystės NATO siekiančios šalys. Šiuo pareiškimu jos patvirtino įsipareigojimą ir pasiryžimą imtis praktinių ir politinių žingsnių gerinti pasirengimą narystei NATO, paragino NATO valstybes pakviesti į organizaciją naujas nares.

V-9 veikla realizuojama rengiant aukšto rango (premjerų, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrų) susitikimus, priimant pareiškimus, organizuojant ekspertų susitikimus. Gegužės 10-12 d. Bratislavoje įvykusios V-9 grupės šalių premjerų konferencijos metu prie šios grupės prisijungė Kroatija.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2001 05 28.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas