Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. gegužės 21dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

LR valstybės valdymo kontrolės išlaikymo strateginiuose ūkio objektuose įstatymo projektas IXP-16.

NUSPRĘSTA:

    1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 8, "prieš" - 7 komiteto nariai).
    2. Komiteto paskirta pranešėja S.Burbienė.

2.SVARSTYTA:

LR akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-485.

NUSPRĘSTA: (bendru sutarimu)

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

2. Pasiūlyti iniciatoriui įstatymo projektą tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas.

3. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės iki š.m. birželio 5 d. pateikti Ekonomikos komitetui LR akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

 

3.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR investicijų įstatymo 2, 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-632) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, J.Budrevičių ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-645) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Maldeikį, R.Sinkevičių ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR juridinių asmenų registro steigimo įstatymo projekto (Nr.IXP-631) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, S.Burbienę ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

  

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 17 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-646) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

    1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.Vazbį, J.Razmą ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR Seimo nutarimo "Dėl Privatizavimo komisijos 2000 metų privatizavimo eigos ataskaitos"(Nr.IX-318) 5 straipsnio 2 dalies svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto kuratoriais LR Seimo nutarimo "Dėl Privatizavimo komisijos 2000 metų privatizavimo eigos ataskaitos"(Nr.IX-318) 5 straipsnio 2 dalies svarstymui paskirti E.Maldeikį, V.Greičiūną ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko LR specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo įstatymo projekto IXP-606 bei LR alkoholio kontrolės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-383 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 26.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas