Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. gegužės 23 dieną vyko išvažiuojamasis Ekonomikos komiteto posėdis į Klaipėdą. Posėdžio metu Klaipėdos miesto savivaldybėje aktualiausias Klaipėdos miesto savivaldybės problemas ir jų sprendimų būdus komiteto nariams pristatė Klaipėdos m. savivaldybės Ekonomikos ir finansų departamento direktorė L.Domarkienė. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos direktorius K.Bartkevičius supažindino su klausimu "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso pataisų". Uosto kapitonas V.Lukoševičius kalbėjo dėl Saugios laivybos įstatymo pataisų. Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas A.Kuzmarskis, pristatydamas Tranzito įstatymo koncepcijos projektą, akcentavo tranzito Lietuvai, kaip jūrinei valstybei, svarbą, pabrėžė būtinybę suderinti visų tranzito grandžių darbą. Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos viceprezidentas B.Petrauskas kalbėjo dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo pataisų, liečiančių “laisvojo uosto” statusą.

Ekonomikos komiteto nariai išdėstytoms problemoms nagrinėti ir spręsti paskyrė šiuos kuratorius:

  1. Aktualiausios Klaipėdos miesto savivaldybės problemos ir jų sprendimų būdai - kuruoja - R.Valčiukas, V.Greičiūnas;
  2. Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo bei CPK pataisų - kuruoja - R.Valčiukas, V.Greičiūnas;
  3. Dėl Saugios laivybos įstatymo pataisų - kuruoja - R.Valčiukas, V.Greičiūnas;
  4. Tranzito įstatymo koncepcija - kuruoja - R.Valčiukas, R.Sinkevičius;
  5. Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo pataisų, liečiančių “laisvojo uosto” statusą - kuruoja - R.Valčiukas, V.Greičiūnas.

 

Posėdžio pabaigoje komiteto nariai patvirtino Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 05 28) darbotvarkę, taip pat pasirengė Seimo pavestų įstatymų projektų svarstymui:

1.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR bedarbių rėmimo įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-409) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Veselką, J.Razmą ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

2.SVARSTYTA:

Pasirengimas Gamtinių dujų įstatymo 2, 5, 8, 12, 15, 20, 21, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-626) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Palionį, R.Sinkevičių ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. gegužės 28 dienos.

 

3.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti kontroliuojamąsias prekes, ir valstybių, iš kurių draudžiama importuoti kontroliuojamąsias prekes, sąrašų patvirtinimo" 1 priedėlio papildymo" projekto (Nr.IXP-396) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Maldeikį, R.Sinkevičių ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-460) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.Vazbį, J.Budrevičių ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. gegužės 28 dienos.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR gyventojų santaupų atkūrimo 6 straipsnio 4 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-438) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, S.Burbienę ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 26.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas