Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl teritorinių ligonių kasų biudžetų formavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo 2001 metais

SPRENDIMAS

2001.05.21 NR.9

Dėl teritorinių ligonių kasų biudžetų formavimo

ir sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo 2001 metais

Komitetas, š. m. gegužės 16 d. išklausęs Valstybinės ligonių kasos direktoriaus S. Janonio informaciją apie TLK biudžetų formavimą ir sveikatos priežiūros įstaigų finansavimą 2001 metais, nusprendžia:

1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei apsvarstyti SODROS ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo atsiskaitymų problemas ir susidariusio SODROS įsiskolinimo spartesnio likvidavimo galimybes ir į tai atsižvelgti planuojant valstybinio socialinio draudimo fondo 2001 metų biudžeto tikslinimą ir 2002 m. biudžetą.

2.Siūlyti Valstybinei ligonių kasai išnagrinėti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinį balansą 2000 metais bei neigiamo balanso susidarymo priežastis, įvertinti objektyvų sveikatos priežiūros paslaugų poreikį atskirų TLK teritorijose derinant tai su rengiamais apskričių restruktūrizavimo planais ir pateikti šios analizės duomenis Komitetui ir SAM iki 2001.06.11 d.

3. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybai šios analizės pagrindu apsvarstyti 2001 m. privalomojo sveikatos draudimo biudžeto bei atitinkamų TLK biudžetų bei atitinkamų sutarčių su sveikatos priežiūros įstaigomis patikslinimo galimybes ir galimus 2002 m. TLK biudžetų formavimo ir sutarčių su sveikatos priežiūros įstaigomis pasirašymo kriterijus.

4. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai kartu su sveikatos priežiūros įstaigų steigėjais ir VLK išnagrinėti sveikatos priežiūros įstaigų atitikimą nustatytiems sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimams ir galimybes peržiūrėti šiuos reikalavimus arba baigti juos patvirtinti iki 2001.07.01 d. nurodant aiškius šių reikalavimų įgyvendinimo terminus.

5. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai apsvarstyti galimybes racionalizuoti būtinosios pagalbos paslaugų teikimą ir apmokėjimą.

6. Siūlyti Valstybinei ligonių kasai ir TLK kartu su sveikatos priežiūros įstaigų vadovais išnagrinėti informacinės sistemos SVEIDRA funkcionavimo problemas ir trūkumus ir informuoti Komitetą apie numatomus sprendimus iki 2001.07.01 d.

7. Siūlyti Valstybinei ligonių kasai įvertinti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir kitų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo pokyčius atskirose TLK 2001 metais ir galimus sprendimus siekiant užtikrinti, kad slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų finansavimas nebūtų nepagrįstai mažinamas tais atvejais, kai mažinamos lėšos kitoms pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti.

8. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai nustatyti, kad gyventojai pirminės sveikatos priežiūros įstaigas keistų ne dažniau kaip kartą metuose, ir kartu su Valstybine ligonių kasa apsvarstyti galimus sprendimus dėl tinkamos gyventojų registravimo pirminės sveikatos priežiūros įstaigose kontrolės užtikrinimo.

 

 

Komiteto pirmininkas K.Kuzmickas
Naujausi pakeitimai - 2001 05 25.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas