Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl išvažiuojamojo posėdžio Alytaus apskrityje rezultatų

SPRENDIMAS

2001.05.21 Nr.8

Dėl išvažiuojamojo posėdžio

Alytaus apskrityje rezultatų

Komitetas, š.m. gegužės 14 d. išvažiuojamojo posėdžio Alytaus apskrityje metu aplankęs Varėnos ir Alytaus sveikatos priežiūros įstaigas ir išklausęs Alytaus apskrities gydytojo, apskrities savivaldybių atstovų, Alytaus TLK direktoriaus informaciją, sveikatos apsaugos viceministro A. Martusevičiaus, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pranešimus, konstatuoja, kad iki šiol dėl neaiškių motyvų nėra parengtas Alytaus apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planas. Kai kurios apskrities savivaldybės, pvz. : Varėnos, tokius planus yra patvirtinę.

Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus ir kitas posėdyje išsakytas pastabas bei pasiūlymus Komitetas nusprendžia :

1. Siūlyti Alytaus apskrities viršininkui įvertinti apskrities gydytojo veiklą rengiant apskrityje esančių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planą ir priežastis, dėl kurių šis planas iki šiol nebuvo parengtas, taip pat kartu su SAM sudaryta atitinkama darbo grupe parengti apskrityje esančių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planą, suderinti jį su apskrities savivaldybėmis ir pateikti šį planą Komitetui iki š.m. liepos 1 d.

2. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai, Alytaus apskrities viršininkui ir Lietuvos sveikatos projekto valdymo komitetui apsvarstyti Pasaulio Banko ir kitų ekspertų konsultacinės pagalbos galimybes rengiant Alytaus apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planą.

3. Siūlyti Sveikatos apsaugos, Ūkio ministerijoms ir Alytaus apskrities viršininkui apsvarstyti galimybes numatyti lėšas Alytaus apskrities ligoninės renovacijai ir įtraukti šios ligoninės renovacijos projektą į valstybės investicijų programą.

4. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija apsvarstyti slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninių finansavimo problemas ir galimus sprendimus siekiant racionalesnio šių lėšų naudojimo ir geresnės šių paslaugų kokybės užtikrinimo.

5. Siekiant paspartinti Lietuvos sveikatos projekto įgyvendinimą Alytaus apskrityje siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai kartu su Valstybine ligonių kasa parengti ir patvirtinti dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimus ir įkainius iki š.m. rugpjūčio 1 d.

6. Siūlyti Alytaus rajono savivaldybei Alytaus poliklinikos turtą, reikalingą steigėjo funkcijų vykdymui užtikrinti, perduoti Alytaus m. savivaldybei.

 

Komiteto pirmininkas K.Kuzmickas
Naujausi pakeitimai - 2001 05 25.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas