Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl išvažiuojamojo posėdžio Vilniaus apskrityje rezultatų

SPRENDIMAS

2001.05.16 Nr.7

Dėl išvažiuojamojo posėdžio Vilniaus apskrityje rezultatų

Komitetas, š.m. gegužės 9 d. išvažiuojamojo posėdžio Vilniaus apskrityje metu aplankęs Trakų ir Šalčininkų sveikatos priežiūros įstaigas ir išklausęs Vilniaus apskrities gydytojo informaciją apie apskrityje esančių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo plano projektą, apskrities savivaldybių atstovų ir Vilniaus TLK direktoriaus informaciją, sveikatos apsaugos viceministro A.Martusevičiaus, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus S. Janonio, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pasisakymus, konstatuoja, kad apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planas nėra pakankamai pagrįstas ekonominiu požiūriu, jame nėra pilnai įvertinti pacientų srautai į apkrities rajonų bei Vilniaus sveikatos priežiūros įstaigas ir galimas jų persiskirstymas, neįvertintas apskrityje esančių ligoninių atitikimas nustatytiems sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimams, plane pateikta ne visų apskrities rajonų būsima sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, todėl planas turi būti iš esmės patobulintas. Trakų, Šalčininkų, Elektrėnų, Švenčionių, Ukmergės, Širvintų ir Vilniaus m. savivaldybės nėra patvirtinę pirminės sveikatos priežiūros plėtros planų.

Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus bei kitus pateiktus pasiūlymus Komitetas nusprendžia :

1. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Vilniaus apskrities viršininkui pavesti SAM sudarytai Vilniaus apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo darbo grupei apskrityje esančių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo plano projektą patobulinti pagal pateiktas pastabas, suderinti šį planą su apskrities savivaldybėmis ir Vilniaus sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planu ir pateikti galutinį plano variantą Komitetui iki š.m. liepos 1 d.

2. Siūlyti Šalčininkų rajono, Trakų rajono, Švenčionių rajono, Širvintų rajono, Ukmergės rajono, Elektrėnų ir Vilniaus m. savivaldybėms iki š.m. liepos 1 d. patvirtinti pirminės sveikatos priežiūros plėtros planus.

3. Siūlyti Trakų rajono savivaldybei apsvarstyti priemones geresniam pirminės sveikatos priežiūros įstaigų ir ligoninės veiklos koordinavimui užtikrinant pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gyventojams ištisą parą.

4. Siūlyti Trakų, Ukmergės, Švenčionių, Širvintų, Šalčininkų, Elektrėnų savivaldybėms kartu su Sveikatos apsaugos ministerija apsvarstyti savivaldybių ligoninių atitikimą nustatytiems sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimams ir tai įvertinti planuojant įstaigų restruktūrizaciją arba teikti ministerijai pasiūlymus dėl šių reikalavimų pakeitimo.

5. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija ir Švietimo ir mokslo ministerija apsvarstyti kaimų ir mokyklų medicinos punktų finansavimo ir veiklos organizavimo problemas ir galimus sprendimus.

6. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai apsvarstyti būtinosios medicinos pagalbos paslaugų didėjimo stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose problemą ir galimus sprendimus.

7. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai kartu su Trakų ir kurortinių miestų savivaldybėmis apsvarstyti būtinosios medicinos pagalbos turistams, vasaros sezono metu atvykstančių į Trakus ir kurortinius miestus, finansavimo bei organizavimo problemas ir galimus sprendimus.

 

 

Komiteto pirmininko pavaduotojas J. Olekas
Naujausi pakeitimai - 2001 05 25.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas