Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl konferencijos "Psichikos sveikata XXI amžiuje" rezultatų

SPRENDIMAS Nr.6

2001 05 07

Dėl konferencijos “Psichikos sveikata XXI amžiuje” rezultatų

Atsižvelgdamas į Nacionalinės konferencijos “Psichikos sveikata XXI amžiuje” dalyvių iškeltas Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos priežiūros organizavimo, valdymo bei finansavimo, psichikos ligonių teisių apsaugos, tarpžinybinio bendradarbiavimo šioje srityje ir kitas problemas, jų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl galimų sprendimų Komitetas nusprendžia :

1. Siūlyti Valstybinei psichikos sveikatos priežiūros komisijai, Nacionalinei sveikatos tarybai ir Sveikatos apsaugos ministerijai kartu su aukštųjų medicinos mokyklų specialistais apsvarstyti Valstybinės psichikos ligų profilaktikos programos įgyvendinimą ir galimybes patobulinti šią programą įtraukiant savižudybių prevencijos strategijos skyrių, tiksliau numatant programos įgyvendinimo efektą bei laukiamus rezultatus ir kitas reikiamas pataisas.

2. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Nacionalinei sveikatos tarybai apsvarstyti geresnio bendradarbiavimo su Pasaulio Sveikatos Organizacija savižudybių prevencijos srityje galimybes.

3. Siūlyti Valstybinei psichikos sveikatos priežiūros komisijai, Sveikatos apsaugos ministerijai kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija ir Valstybine ligonių kasa apsvarstyti pirminės ir antrinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų išdėstymo, finansavimo, organizavimo, integravimo į bendrą sveikatos priežiūros sistemą problemas bei galimus sprendimus ir parengti ilgalaikę psichikos sveikatos priežiūros įstaigų sistemos pertvarkymo strategiją.

4. Siūlyti Valstybinei psichikos sveikatos priežiūros komisijai, Nacionalinei sveikatos tarybai ir Sveikatos apsaugos ministerijai apsvarstyti tarpžinybinio bendradarbiavimo sprendžiant gyventojų psichikos sveikatos problemas ir šio bendradarbiavimo efektyvesnio koordinavimo galimybes.

5. Siūlyti Valstybinei psichikos sveikatos priežiūros komisijai, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijoms pagal savo kompetenciją apsvarstyti asmenų, turinčių psichikos sutrikimų, teisių apsaugos problemas ir galimus sprendimus siekiant pagerinti šių asmenų teisių apsaugą.

6. Siūlyti Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijoms apsvarstyti asmenų, turinčių psichikos sutrikimų, veiksnumo ir pakaltinamumo nustatymo bei teismo psichiatrinių ekspertizių organizavimo problemas ir galimus sprendimus siekiant geresnės šių asmenų teisių apsaugos šių ekspertizių atlikimo metu, operatyvesnio bei objektyvesnio ekspertizių atlikimo, taip pat tikslesnio šių asmenų veiksnumo ir pakaltinamumo kriterijų reglamentavimo teisės aktuose.

7. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai kartu su Valstybine ligonių kasa ir Lietuvos savivaldybių asociacija apsvarstyti vaikų ankstyvosios korekcijos tarnybų finansavimo, jų veiklos reglamentavimo ir kitas vaikų psichikos sveikatos priežiūros organizavimo bei finansavimo problemas ir galimus sprendimus.

Komiteto pirmininkas K.Kuzmickas
Naujausi pakeitimai - 2001 05 25.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas