Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl išvažiuojamojo posėdžio į Vilniaus m. savivaldybę rezultatų

SPRENDIMAS NR.5 2001 05 07

Dėl išvažiuojamojo posėdžio

į Vilniaus m. savivaldybę rezultatų

 

Atsižvelgiant į Komiteto 2001 m. gegužės 2 d. išvažiuojamojo posėdžio Vilniaus m. savivaldybėje metu iškeltas Vilniaus m. sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo ir kitas problemas bei pateiktas pastabas ir pasiūlymus Vilniaus m. sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo plano projektui Komitetas nusprendžia :

1. Siūlyti Vilniaus m. merui parengtą Vilniaus m. sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo plano projektą apsvarstyti su suinteresuotų institucijų, organizacijų, įstaigų atstovais, sudaryti šio plano galutiniam variantui, kuris apimtų ir Sveikatos apsaugos ministerijos bei Vilniaus apskrities pavaldumo sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat privačių įstaigų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, parengti darbo grupę iš Seimo Sveikatos reikalų komiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, VU Medicinos fakulteto, Vilniaus teritorinės ligonių kasos, Vilniaus m. savivaldybės atstovų ir pateikti šį planą Komitetui iki š.m. liepos 16 d. Šis planas turi numatyti ir investicijas, reikalingas Vilniaus sveikatos priežiūros įstaigų renovacijai bei statybų užbaigimui.

2. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai, Vilniaus universitetui, Vilniaus apskrities viršininko administracijai bei Vilniaus m. savivaldybei apsvarstyti tolesnio universitetinių klinikų funkcionavimo įvairiose Vilniaus ligoninėse perspektyvas ir jų apjungimo galimybes ir tai numatyti restruktūrizavimo plane.

3. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai kartu su Vilniaus m. savivaldybe apsvarstyti Vilniaus m. poliklinikų pertvarkymo projektą, pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros lygių paslaugų atskyrimo poliklinikose bei poliklinikų, teikiančių antrinės sveikatos priežiūros paslaugas, licencijavimo problemas ir galimus sprendimus numatyti restruktūrizavimo plane. Siūlyti Vilniaus m. savivaldybei patvirtinti miesto pirminės sveikatos priežiūros plėtros planą.

4. Siūlyti Vilniaus m. savivaldybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai apsvarstyti Vilniaus m. sveikatos priežiūros įstaigų atitikimo ministerijos nustatytiems sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimams problemą ir galimus jos sprendimo būdus.

5. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai peržiūrėti higienos normų reikalavimus stacionarinėms sveikatos priežiūros įstaigoms atsižvelgiant į realias šių reikalavimų įgyvendinimo galimybes ir numatyti galimus šios problemos sprendimo būdus.

 

Komiteto pirmininkas K.Kuzmickas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 25.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas