Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001 05 23

 

 

 

 

Komitetas 2001 05 23 posėdyje aptarė pasirengimo svarstyti Pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo 1 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-431 ir Seimo nutarimo “Dėl Valstybės pripažinimo suteikimo Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungai“ projekto Nr.IXP-390 procedūras.

Taip pat komitetas patvirtino išvadų ir Seimo nutarimų projektus dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklos ataskaitų už 2000 m.

Dalyvaujant Seimo kontrolieriams L.Kuodienei, K.Milkeraičiui, G.Račinskienei, R.Valentukevičiui ir Z.Zamžickienei, komitetas nagrinėjo Seimo kontrolierių veiklos ataskaitas už 2000 m. Vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 25 straipsnio antra dalimi, komitetas parengs Seimui pranešimą apie Seimo kontrolierių įstaigos veiklą ir siūlymus šios įstaigos veiklai pagerinti.

Posėdžio metu komitetas priėmė poną Beilesą Judelį Ošerį iš Izraelio, kuris, vykdydamas edukacinę programą Lietuvoje, pasakojo apie išgelbėtus nuo nacių Lietuvos žydus ir apie tai planuojamą išleisti prisiminimų knygą.

Ryšium su artėjančiomis Lietuvos žydų genocido 60-osiomis metinėmis, minint kančias, kurias patyrė visos praėjusiojo šimtmečio vykdyto genocido aukos, komitetas svarstė ir pritarė Seimo nutarimo “Dėl genocido aukų pagerbimo” projektui.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas