Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 23 d. BFK posėdis

 

  1. Finansų institucijų įstatymo projektas IXP-514 grąžintas iniciatoriams tobulinti;
  2. Pritarta komiteto patobulintam Akcinės bendrovės turto banko įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-402 ir komiteto išvadoms;
  3. Pritarta Komiteto parengtam Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-437;
  4. Pritarta komiteto patobulintam Komercinių bankų įstatymo 44, 46, 47, 53 ir 531 straipsnių pakeitimo ir 50, 52 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui IXP-644 ir komiteto išvadoms;
  5. Pritarta iniciatorių pateiktam Akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-645 ir komiteto išvadai;

6. Pritarta iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tarpusavio pagalbos muitinių veiklos srityje ratifikavimo įstatymo projektui IXP-500;

7. Pritarta komiteto patobulintam Biudžeto sandaros įstatymo 8, 17, 18, 20 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-128A;

  1. Apsvarstytas Kainų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-466;
  2. Nuspręsta grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti. Kainų įstatyme įtvirtinanti nuostatą, kad abonentinis mokestis už paslaugas gali būti įvedamas tik pritarus Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai bei atsižvelgti į šios komisijos 2001 m. gegužės 10 d. rašte Nr.01-317 išdėstytas pastabas bei pasiūlymus.

    

  3. Nepritarta Politinių partijų ir politinių organizacijų finansavimo įstatymo 8, 12, 15, 16, 17, 18, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo 21 straipsniu įstatymo projektui IXP-614.
  4. K.Glaveckas ir G.Vagnorius pasisakė už tai, kad įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti.

    

  5. Nepritarta Politinių kompanijų finansavimo kontrolės įstatymo 4, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas IXP-615;
  6. K.Glaveckas ir G.Vagnorius pasisakė už tai, kad įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti.

  7. Apsvarstytas Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 7, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-583.

Pritarta pateiktam įstatymo projektui su šia išlyga:

Įstatymo projektu siūloma įteisinti nuostatą, kad Seimo nariui kas mėnesį skiriama 0,8 VMDU dydžio papildomų lėšų transporto išlaidoms kompensuoti. Lietuvos Respublikos Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 7 straipsnyje , reglamentuojančiame tarnybinių automobilių naudojimo tvarką nustatyta, kad Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams pagal pareigas priklauso tarnybinis automobilis su vairuotoju; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarime Nr. 1341 “Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose” nustatyta, kad Vyriausybės nariai turi teisę naudotis tarnybiniais automobiliais su vairuotoju, todėl siūloma:

Įstatymo projekto 2 straipsnį, kuriuo keičiama bazinio įstatymo 16 straipsnio 2 dalis papildyti žodžiais “išskyrus Seimo narius, kuriems pagal pareigas priklauso tarnybinis automobilis” ir 2 straipsnį išdėstyti taip:

“ 2 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Iš 16 straipsnio 2 dalies išbraukti žodžius “kuris atsisako teisės naudotis tarnybiniu automobiliu be vairuotojo”, po žodžių “Seimo nariui” įrašyti žodžius “išskyrus Seimo narius, kuriems pagal pareigas priklauso tarnybinis automobilis” ir šią dalį išdėstyti taip:

“2. Seimo nariui, kuris atsisako teisės naudotis tarnybiniu automobiliu be vairuotojo, išskyrus Seimo narius, kuriems pagal pareigas priklauso tarnybinis automobilis, kas mėnesį skiriama 0,8 VMDU dydžio papildomų lėšų transporto išlaidoms kompensuoti.”

12. Biudžeto ir finansų komiteto nariai buvo išvykę į Lietuvos banką susipažinti su šio banko sprendžiamais pinigų išleidimo ir išėmimo iš apyvartos klausimais taip pat su užsienio atsargų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis tvarka bei pasirengimo lito sisiejimui su euru klausimais.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 24.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas