Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 05 23 dienos posėdį

Komitetas surengė išvažiuojamąjį posėdį į Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT), susitiko su LRT taryba ir administracija, susipažino su Valstybės kontrolės ir nepriklausomo audito išvadomis. Šiuo metu LRT skolos jau viršijo 20 mln. ir kas mėnesį susidaro apie 1 mln. Lt deficitas. Generalinis direktorius Valentinas Milaknis pristatė LRT reformų planą ir paprašė Komiteto pagalbos sprendžiant aktualiausias problemas. Buvo aptartas Vyriausybės nutarimas neįvesti specialios LRT skirtos rinkliavos, kurią įstatymu numatyta įvesti nuo 2002 m. sausio 1 d., bei pasisakymas prieš bet kokius LRT skirtus mokesčius. Išsakyti būgštavimai dėl numatomo Lietuvos radijo ir televizijos centro privatizavimo, po kurio gali padidėti programų siuntimo paslaugų įkainiai. LRT taryba ir administracija planuoja žymius LRT personalo struktūros pakitimus - sumažinti apie šimtą etatų, daugiau pritraukti kūrybinių darbuotojų atskiroms laidoms rengti pagal autorinę sutartį, laidas atrinkti per konkursus. Kalbėta apie būtinybę atnaujinti pasenusią techniką, galimybes transliuoti programas per palydovinę sistemą kartu su Latvija ir Estija. Ketinama LRT lengvosios muzikos orkestrą padaryti viešąja įstaiga, LRT liktų vienas iš jos steigėjų. Svarstoma, kaip optimaliai nustatyti programų mastus, kad sumažėtų transliavimo sąnaudos ir nenukentėtų LRT kaip visuomeninio transliuotojo pagrindinės funkcijos. Nutarta, kad Komitetas susitiks su LRT taryba ir vadovybe ne rečiau, kaip kartą per pusmetį.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 23.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas