Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 21 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas bendru sutarimu pritarė Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ratifikavimo įstatymo projektui IXP-502, pranešėju paskirtas Kęstutis Skamarakas.

Komitetas svarstė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo II skyriaus 4 straipsnio 12 dalies pakeitimo įstatymo projektą IXP-379. Po diskusijų nuspręsta: siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo II skyriaus 4 straipsnio 12 dalies pakeitimo įstatymo projektui IXP-379, atsižvelgiant į Seimo teisės departamento pastabas ir pasiūlymus (išskyrus 5 pastabos nuostatą “kad, jeigu pilietis atsisako imti pertvarkytą į tvenkinį žemės sklypą”), pranešėju skirti Jūratę Juozaitienę.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 23.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas