Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 05 16 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 05 16 apsvarstė Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto parengtą Žalio pieno supirkimo kainos apskaičiavimo metodiką. Svarstymo metu iškilus daugeliui neaiškumų dėl žalio pieno kainos apskaičiavimo principų, nuspręsta pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai dar kartą peržiūrėti Agrarinės ekonomikos instituto pateiktą Žalio pieno supirkimo kainos apskaičiavimo metodiką, per tris mėnesius su ja supažindinti pieno gamintojus ir tik tada, įvertinus gamybininkų pastabas bei pasiūlymus, grįžti prie šios metodikos svarstymo Kaimo reikalų komitete.

Komitete, dalyvaujant Švietimo ir mokslo ministrui, žemės ūkio ministerijos atstovams bei žemės ūkio aukštųjų mokslo ir mokymo institucijų vadovams, apsvarstytas klausimas "Dėl agrarinių valstybinių mokslo institutų struktūrinės reformos". Kadangi svarstymo metu buvo pateikta daug pastabų ir pasiūlymų, nuspręsta pavesti Kaimo reikalų komiteto nariams prof. J. Čiulevičiui ir V. Velikoniui apibendrinti posėdžio metu pareikštas pastabas ir pasiūlymus ir parengti Komiteto sprendimo projektą svarstyti sekančiam posėdžiui.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas