Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 21

Europos Sąjungos (ES)plėtra ir Kaliningrado srities ateitis.

Vilnius, gegužės 21 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje pagrindinis svarstomas klausimas buvo Europos Sąjungos (ES) plėtra ir Kaliningrado srities ateitis. Posėdyje dalyvavo ir Užsienio reikalų viceministras E. Ignatavičius, Konsulinio departamento direktorius A. Žurauskas bei kiti URM pareigūnai.

E. Ignatavičius savo pranešime apžvelgė Lietuvos ir Kaliningrado srities tarpusavio santykių dinamiką, iškylančias problemas ir tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas. Buvo pažymėta, kad santykiai su Kaliningrado sritimi vaisingai plėtojasi įvairiomis kryptimis, yra konstruktyvūs ir pragmatiški. Aktualiausius klausimus, iškylančius būsimo Lietuvos stojimo į ES kontekste, E. Ignatavičius suskirstė į keturias grupes: vizų klausimai, energetika, tranzitas ir žvejyba.

Diskusijos metu Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai pasidalijo savo mintimis ir vertinimais apie atskirų klausimų sprendimo kelius ir būdus. Buvo pateikti konkretūs pasiūlymai apie tai, kaip URM bei kitos Lietuvos institucijos galėtų plėtoti pozityvius Lietuvos ir Kaliningrado srities santykių aspektus ir vystyti abipusiškai naudingą bendradarbiavimą, galintį prisidėti prie stabilumo užtikrinimo Baltijos jūros regione.

Užsienio reikalų komiteto pirmininkas A.Medalinskas pažymėjo, kad, siekiant plėtoti Lietuvos ir Kaliningrado srities dialogą rūpimais klausimais, kolkas dar nėra pakankamai išnaudojamos parlamentarų bendradarbiavimo galimybės. Šiam klausimui turėtų būti skiriama daugiau dėmesio.

Kadangi Kaliningrado ir Lietuvos santykiai aprėpia daug svarbių ir įvairių sričių, juo labiau artėjant ES plėtros pradžiai, nutarta ir toliau rengti apsikeitimą nuomonėmis Seimo URK. Taip pat pasiūlyta pagalvoti apie sukūrimą iš įvairių Lietuvos žinybų atstovų sudarytos darbo grupės, kuri įvertintų aktualias Kaliningrado ir Lietuvos bendradarbiavimo problemas ir teiktų pasiūlymus joms spræsti.

 

 

Parengė G. Ramanauskas
Naujausi pakeitimai - 2001 05 21.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas