Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 21 d. BFK posėdis

 

1. Padaryta svarstyme pertrauka Mokesčio administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-550, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-551, Prekyviečių mokesčio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-552, Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-553, Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-554, Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 13, 20, 32, 33, 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-555, Akcinės bendrovės Turto bankas įstatų papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-556, Muitinės kodekso 216 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-557. Atidėtas minėtų įstatymų projektų svarstymas Seime iki 2001 06 12 d.

 1. Pritarta Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 15, 18, 26, 40, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo 82(1) straipsniu įstatymo projektui Nr.IXP-558 ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(9) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-559.
 2. Pritarta iniciatorių pateiktam Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektui IXP-483.
 3. Pritarta iniciatorių pateiktam Mokesčio administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-493.
 4. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 ir 14 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-115.
 5. Pritardami LR Vyriausybės pozicijai, kad tikslinga visus siūlymus, susijusius su naujų PVM lengvatų ar lengvatinių tarifų nustatymu, svarstyti kompleksiškai naujos redakcijos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projekto rengimo kontekste, siūlome įstatymo projekto svarstyme Komitete daryti pertrauką iki bus pateiktas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektas.

 6. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-463.
 7. Pritardami LR Vyriausybės pozicijai, kad tikslinga visus siūlymus, susijusius su naujų PVM lengvatų ar lengvatinių tarifų nustatymu, svarstyti kompleksiškai naujos redakcijos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projekto rengimo kontekste, siūlome įstatymo projekto svarstyme Komitete daryti pertrauką iki bus pateiktas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektas.

   

 8. Atmesti Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas P-2680, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas P-2684, Prekyviečių mokesčio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas P-2685, Kelių fondo įstatymo papildymo 10(1) straipsnio įstatymo projektas P-2686, Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas P-2687, Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 13, 20, 32, 33 ir 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas P-2688.

8. Nepritarta Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 31, 32, 36, 172, 177 ir 178 straipsnių pakeitimo ir papildymo " projektui IXP-127A.

Balsavimo rezultatai:

Balsavimui buvo pateikta formuluotė - pritarti pateiktam įstatymo projektui.

Už balsavo 1 komiteto narys;

Prieš - 4 komiteto nariai;

Susilaikė - 2 komiteto nariai..

  1. Bendru komiteto narių sutarimu pritarta pagrindinio komiteto patobulintam Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui ( IXP- 496(2)).
  2. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-644

Komercinių bankų įstatymo 44, 46, 47, 53 ir 531 straipsnių pakeitimo ir 50, 52 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

IXP-645

Akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

IXP-646

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 17 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

IXP-535Gr

Gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo įstatymo 2, 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

IXP-540(2)

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

IXP-438

Gyventojų santaupų atkūrimo 6 straipsnio 4 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

IXP-517

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio 4 punkto papildymo įstatymo projektas

IXP-430(2)

Labdaros ir paramos įstatymo 1, 7, 10, 12 ir 15 straipsnių papildymo įstatymo projektas

IXP-410

Sveikatos draudimo įstatymo 5, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
Naujausi pakeitimai - 2001 05 21.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas