Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas Nr. 10-6 dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2000 m. veiklos ataskaitos.

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 2001 03 12 d. išvažiuojamajame posėdyje Specialiųjų tyrimų tarnyboje, dalyvaujant komiteto pirmininkui A.Sadeckui, komiteto pirmininko pavaduotojui A.Kašėtai, komiteto nariams R.Juknevičienei, G.Jakavoniui, A.Kunčinui, R.Ruzui, E.Skarbaliui, A.Matulevičiui, V.Martišauskui, K.Kriščiūnui, komiteto vyr. patarėjui S.Kneziui ir padėjėjui T.Kajackui, o taip pat dalyvaujant STT direktoriui V.Junokui, direktoriaus pirmajam pavaduotojui Ž.Pacevičiui, tarnybos pareigūnams O.Mažuikai, V.Skirmantui, Č.Bakasėnui, K.Zaborskui, T.Pažusiui, V.Jacynui, R.Zienkai, J.Šakėlai, M.Jančiauskui, K.Gerojimui, S.Petkevičiui, J.Šneideraičiui, S.Indriūnui, Z.Jankovskiui, E.Filipavičiūtei, J.Samuolytei, G.Staniūtei, V.Gaidžiui, E.Čekaičiui, A.Jokūbauskui, V.Stankėvičiui, L.Keniausiui, A.Srėbaliui, V.Drungilui, P.Urbšiui, E.Snicoriui, R.Girdeniui, Ž.Bartkui bei LR Prezidento patarėjo nacionalinio saugumo ir užsienio politikos klausimais pavaduotojui teisėsaugos reikalams K.Šimkui ir Generalinės prokuratūros kvotos ir tardymo kontrolės skyriaus vyriausiajam prokurorui A.Vereniui, prokurorui Z.Burokui svarstė Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos ataskaitą už 2000 m.

Išklausius komiteto narių ir posėdžio dalyvių nuomones svarstytais klausimais, komitetas pritaria STT 2000 m. veiklos ataskaitai ir konstatuoja, kad per ataskaitinį laikotarpį išaugo STT veiklos aktyvumas ir efektyvumas, pastebima tarnybos pažanga. STT savo veiklą vykdė nuosekliai, kryptingai, parengta tarnybos veiklos strategija, rengiami korupcijos prevencijos įstatymo projektas bei nacionalinė kovos su korupcija programa.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1. Peržiūrint 2001 metų STT biudžetą papildomai skirti tikslinį 630 tūkst.Lt finansavimą įslaptintos informacijos reikiamai apsaugai užtikrinti, kaip to reikalauja LR Vyriausybės nutarimas Nr.462

2. Papildomai skirti STT materialinės bazės stiprinimui (naujo serverio, mobilių kompiuterių, specialių seifų bei specialios technikos įsigijimui) 600 tūkst. Lt.

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai:

1. Daugiau dėmesio skirti rengiamų ir galiojančių teisės aktų antikorupcinei ekspertizei, teikti pastabas bei pasiūlymus, kad būtų nustatytos ir pašalintos sąlygos korupcijai.

2. Inicijuoti bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos institucijomis ir nukreipti bendrus veiksmus į nusikalstamus darinius, kuriuose kartu veikia organizuotos nusikalstamos struktūros, šešėlinis verslas ir korumpuoti valdininkai, siekiant pakirsti atskiras korupcines sistemas, įtakojančias socialinius-ekonominius bei kriminogeninius procesus (privatizacija, kontrabanda ir kt.).

3. Išnagrinėti finansinių-ekonominių bylų tyrimo ir nagrinėjimo vilkinimo priežastis galimų korupcijos požymių prasme.

4. Nepalikti be tyrimo ir savo išvadų tų sferų ir objektų, procesų ir įvykių, kuriuos visuomeninė nuomonė vertina kaip itin korumpuotus.

5. Savo veikloje optimaliai derinti prevenciją ir baudžiamąjį persekiojimą, daugiau dėmesio skirti operatyvinės ir kitos informacijos patikimumui, atidžiai ir visapusiškai ją tikrinti ir objektyviai vertinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 10 15.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas