Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 05 14)

2001 m. gegužės 14 d.Socialinių reikalų ir darbo komitetas, dalyvaujant Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertui R. Šimašiui, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktoriui V. Ilgiui bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams, apsvarstė Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-542, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-543 ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-544. Šių įstatymų tikslas – šių ne pelno organizacijų įstatymuose įtvirtinti teisę šių įstaigų administracijos vadovams ir vyriausiems finansininkams (buhalteriams) bei šių organizacijų savanoriams dirbti be darbo sutarčių ir be pareiginių atlyginimų. Šiems įstatymų projektams komitetas pritarė vienbalsiai.

Kitu klausimu komitetas apsvarstė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos sutarties dėl socialinės apsaugos ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-501. Šios sutarties ratifikavimas garantuos socialinę apsaugą asmenims, išvykstantiems gyventi ar dirbti į kitą valstybę. Pažymėtina, kad dabartiniu metu Lietuvos gyventojų suinteresuotumas įsidarbinti Suomijoje yra didesnis, negu Suomijos gyventojų įsidarbinti Lietuvoje, todėl ši sutartis Lietuvai yra perspektyvi. Įstatymo projektui buvo pritarta bendru sutarimu.

Komitetas pakartotinai svarstė Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos švenčių dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymus Nr. IXP-194Gr. ir IXP-195Gr., grąžintus Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu. Po diskusijų vieno balso persvara buvo pritarta grąžintiems įstatymams be Lietuvos Respublikos Prezidento pataisos.

Dalyvaujant atstovams iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus viršininkei R.Žemaitytei ir vyr. specialistui V.P.Levickiui, komitetas apsvarstė Seimo narių A. Meliano ir J. Veselkos pasiūlymus Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl 1996 metų Europos socialinės chartijos (pataisytos) ratifikavimo” projektui Nr. IXP-538(2). Pasiūlymams nebuvo pritarta.

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 1, 7, 10, 12 ir 15 straipsnių papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-430(2) pasirengimo svarstymo metu buvo nuspręsta šio įstatymo projekto išvadų rengėjais skirti I. Degutienę ir A. Poplavskį. Svarstymo komitete data – 2001 m. gegužės 30 d.

Komiteto pirmininkas A. Melianas
Naujausi pakeitimai - 2001 05 18.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas