Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. gegužės 16 d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001 m. gegužės 16 dieną:

Komiteto nariai apsvarstė įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Pirmininko" projektą (teikėjai:R.Survila, A.Sėjūnas, S.Malkevičius, L.Sabutis, R.Hofertienė, A.Račas, A.Patackas) ir išklausė komiteto patarėją A.Kabišaitį, kuris pasakė, kad tokia praktika kai konkrečiam asmeniui priimamas įstatymas - bendro taikymo, visiems privalomas teisės aktas, yra netoleruotina. LR Prezidento įstatyme nustatytos garantijos yra taikomos kiekvienam asmeniui buvusiam Respublikos Prezidentu. LR Valstybinių pensijų įstatymo 7 str. 4 d. nustatyta, kad “Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, išėjusiam iš valstybės tarnybos, skiriama ir mokama Respublikos Prezidento valstybinė pensija pagal Lietuvos Respublikos įstatymą”. LR Prezidento įstatymo 20 str. 2 d. 1p. nustatyta, kad Respublikos Prezidentas iki gyvos galvos gauna 50 procentų Respublikos Prezidento darbo užmokesčio dydžio pensiją per mėnesį. Tokiu būdu siūlomas įstatymo projektas šiuo metu galiojančią teisinę bazę papildo tik viena, Aukščiausiosios Tarybos –Atkuriamojo Seimo Pirmininką liečiančia, nuostata, t.y. , kad jam iki gyvos galvos suteikiamas sekretoriatas, apsauga ir transportas.

Komiteto nariai balsų dauguma atmetė įstatymo projektą. (Rezultatai:4-“atmesti”, 2-prieš.).

Nuspręsta: Pasiūlyti Seimo Teisės departamentui parengti įstatymo projektą, kuris numatytų Seimo pirmininkų socialines garantijas.

Komitetas apsvarstęs ir išklausęs Respublikos Prezidento atstovą A.Abramavičių dėl Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-194 Gr. ir Švenčių dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-195 Gr., balsų dauguma nepritarė Respublikos Prezidento Dekretui.

Komiteto nariai balsų dauguma atmetė Seimo nutarimo “Dėl valstybės politikų ir tarnautojų etikos principų” projektą ir bendru sutarimu nusprendė siūlyti Seimui sudaryti darbo grupę įstatymo, reglamentuojančio tarnybinės etikos klausimus, projektui rengti.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 17.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas