Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001 05 16

 

 

 

 

Komitetas 2001 05 16 posėdyje aptarė pasirengimo svarstyti Seimo nutarimų Nr.IXP-562 ir Nr.IXP-30 projektus, kuriais įteisinamas Seimo pritarimas grąžinti patalpas natūra Plungės žydų religinei bendruomenei ir Panevėžio Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijai.

Komitetas, dalyvaujant Respublikos Prezidento patarėjui – Teisės departamento vadovui A.Abramavičiui, Prezidento referentui ekonomikai A.Grebliauskui, Finansų ministerijos Lošimų reguliavimo skyriaus vyr. ekonomistei E.Rauktienei, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojui Ž.Pacevičiui ir A.Skaisčiui, svarstė Prezidento grąžintą Azartinių lošimų įstatymą Nr.IXP-154Gr. Žmogaus teisių komitetas š. m. gegužės 19 d. posėdyje pritarė Respublikos Prezidento dekretu pateiktoms Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo pataisoms. Žmogaus teisių komiteto nariai posėdyje akcentavo, kad pataisos yra parengtos kvalifikuotai ir sustiprins žmogaus teisių apsaugą. Daugelis pataisų atspindi tą poziciją, kuri Žmogaus teisių komitete buvo išsakyta svarstant įstatymo projektą pirmą kartą iki priėmimo Seime. Tuomet komitetas reiškė abejones ir dėl Priežiūros komisijos sudarymo. Prezidento pataisose yra patikslintas šios svarbios institucijos reguliavimas. Tačiau komiteto posėdyje buvo pastebėta, kad išliko viena problema. Įstatymo 27 straipsnyje numatyta, kad Komisijos steigėja yra Vyriausybė, 26 straipsnyje nustatyta, kad po du Komisijos narius skiria Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas. Nenustatyta, kas tvirtina vardinę visos Komisijos sudėtį ir nenustatyta, kieno sprendimu Komisijos nariai gali būti atleisti iš pareigų. Komiteto posėdyje išaiškėjo, kad yra kelios nuomonės šiais klausimais: viena, kad Prezidentas atleis savo paskirtuosius atstovus, Seimo Pirmininkas ir Premjeras – savo, antra, kad tos pačios institucijos darbuotojai negali turėti skirtingų darbdavių. Be to, kažkokia viena institucija turi būti patvirtinusi visą vardinę Komisijos sudėtį, o tai daro steigėjas. Pagal įstatymo 27 straipsnį Vyriausybė bus Komisijos steigėja, tai ji ir nustatys Komisijos sudėtį ir priiminės sprendimus dėl Komisijos sudėties pakeitimo. Komitete atkreiptas dėmesys į tai, kad į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją irgi skiria savo atstovus pirmieji asmenys, tačiau šios komisijos sudėtį tvirtina Seimas, nes Vyriausybei Konstitucija nesuteikia įgaliojimų tvirtinti pareigoms ir atleisti iš jų Prezidento ir Seimo Pirmininko paskirtų asmenų. Kad įstatymas būtų sklandžiai įgyvendinamas, šią problemą reikia išspręsti. Žmogaus teisių komitetas pritarė Prezidento patarėjo A.Abramavičiaus nuomonei, kad reikėtų atskiromis pataisomis patikslinti Komisijos sudėties tvirtinimo ir keitimo tvarką. Tačiau Prezidento siūlomų pataisų priėmimas tam nesutrukdys, todėl Žmogaus teisių komitetas siūlo joms pritarti.

Taip pat komitetas svarstė Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 1811 straipsniu ir 224, 2591 straipsnių papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-579 ir Baudžiamojo kodekso papildymo 1251 straipsniu įstatymo projektą Nr.IXP-580. Posėdyje dalyvavo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė G.Purvaneckienė, Teisės instituto direktorius A.Dapšys. Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymų projektams, kartu pasiūlydamas juos redaguoti atsižvelgiant į gautas pastabas.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 17.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas