Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 09 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo projektą IXP-537. Posėdyje dalyvavo komiteto nariai, Aplinkos ministerijos, Respublikinio mitybos centro atstovai. Po diskusijų bendru sutarimu nuspręsta pritarti Sveikatos reikalų ir Kaimo reikalų komitetų siūlymui grąžinti Lietuvos Respublikos Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo projektą IXP-537 iniciatoriams tobulinti pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Vyko diskusija dėl miestų želdinių apsaugos problemų. Dalyvavo: Rūta Baškytė, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktoriaus pavaduotoja, Rimantas Braziulis, Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas, Ona Bubnelienė, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnioji inspektorė, Irena Daujotaitė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentė, Juozas Dautartas, Gyvosios gamtos paramos fondo pirmininkas, Zita Kvietkienė, Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos vyr. specialistė, Romutė Stašelienė, Kauno apskrities Žemės tvarkymo departamento direktorė. Po diskusijų nuspręsta: prašyti Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 343 1992 05 12 skubiai parengti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įrašymo į žemės ir miško nuosavybės dokumentų tvarką ir konkrečiai nustatyti pareigūnų atsakomybę už jų (sąlygų) neįrašymą; prašyti Aplinkos ministerijos skubiai pateikti Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimus ir papildymus (atskiru straipsniu), numatant pareigūnams administracinę atsakomybę už Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų neįrašymą į žemės ir miško nuosavybės dokumentus.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 17.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas