Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. gegužės 14 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

LR akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(2) įstatymo projektas IXP-650.

NUSPRĘSTA:

1. Pritart iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo 6, "prieš" - 1, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Budrevičius.

2.SVARSTYTA:

LR azartinių lošimų įstatymo projektas IXP-154Gr.

NUSPRĘSTA:

1. LR Prezidento teikiamas įstatymo projekto pataisas atmesti ("už" balsavo 5, "prieš" - 5, todėl balsavimo rezultatą lėmė komiteto pirmininko V.Uspaskich balsas).

2. Komiteto paskirta pranešėja B.Vėsaitė.

3.SVARSTYTA:

Dėl Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pareiškimo ryšium su Valstybės kontrolės išvadomis dėl Baltarusijos skolos perleidimo konkurso sąlygų.

 

KONSTATUOTA:

1. Valstybės kontrolė išanalizavo SPAB "Lietuvos energija" pateiktus Baltarusijos valstybinio energetikos koncerno "Belenergo" skolos už pateiktą iš Lietuvos elektros energiją reikalavimo teisės perleidimo konkurso dokumentus ir nustatė, kad :

  • iš pateiktų konkursui dokumentų neįmanoma nustatyti konkurso dalyvio ekonominio pajėgumo vykdyti savo finansinius įsipareigojimus, iš konkurso dalyvių nepareikalauta pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos finansinės atskaitomybės už paskutinį ataskaitinį laikotarpį bei auditoriaus išvados;
  • konkurso nugalėtojui RAB "Vangvard" (Rusija) numatoma perleisti 200 mln. Lt. skolos reikalavimo teisę, tačiau jam nebuvo nustatyti minimalūs reiklavimai įstatiniam kapitalui, nes iš pateiktų dokumentų tenka abejoti apie konkurso nugalėtojo sugebėjimą vykdyti savo finansinius įsipareigojimus SPAB "Lietuvos energija". Dėl to šios skolos atgavimo rizika yra labai didelė ir tai neatitinka valstybės interesų.

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Valstybės kontrolės 2001 04 24 analitinėje pažymoje "Dėl SPAB "Lietuvos energija" vykdyto Baltarusijos valstybinio energetikos koncerno "Belenergo" skolos reikalavimo teisės perleidimo konkurso" išdėstytai nuomonei - nepatvirtinti konkursą laimėjusio pasiūlymo.

2. Rekomenduoti LR Vyriausybei sustabdyti konkurso dėl Baltarusijos valstybinio energetikos koncerno "Belenergo" skolos reikalavimo teisės perleidimo rezultatų tvirtinimą.

3. Prašyti LR Vyriausybės pateikti Ekonomikos komitetui išvadą dėl Valstybės kontrolės 2001 04 24 analitinės pažymos "Dėl "SPAB "Lietuvos energija" vykdyto Baltarusijos valstybinio energetikos koncerno "Belenergo" skolos reikalavimo teisės perleidimo konkurso".

4. Klausimo svarstyme daryti pertrauką.

 

 

4.SVARSTYTA:

Dėl Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pareiškimo “Dėl Lietuvos Taupomojo banko privatizavimo”.

KONSTATUOTA, kad Lietuvos Taupomojo banko (LTB) akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje:

1. Investicijų grafikas neapibrėžtas pamečiui, dėl ko savalaikiai gali būti nepadarytos investicijos.

2. Įteisinta galimybė atleisti daugiau kaip 30 procentų LTB darbuotojų.

3. Nėra jokių LTB filialų veiklos tęstinumo garantijų, dėl ko pirkėjas galės panaikinti neribotą filialų kiekį.

4. Įteisinta galimybė LTB prijungti prie kitų bankų.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Siūlyti LR Seimui svarstyti Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pareiškimą “Dėl Lietuvos Taupomojo banko privatizavimo” ir priimti atitinkamą rezoliuciją, kurioje:

  1. Pareikalauti, kad Vyriausybė, Lietuvos bankas, Konkurencijos taryba ir VĮ “Valstybės turto fondas” užtikrintų LTB akcijų pirkėjo įsipareigojimų įvykdymą;
  2. pareikalauti iš Lietuvos Banko ir Konkurencijos tarnybos vadovų asmeninės atsakomybės, kad prijungiant Lietuvos Taupomąjį banką prie kitų bankų būtų griežtai laikomasi Konkurencijos įstatymo reikalavimų ir nebūtų leidžiama monopolizuoti Lietuvos bankų rinkos;
  3. pažymėti, kad sutartis pakankamai griežtai neapibrėžia LTB akcijų pirkėjo atsakomybės už investicinių įsipareigojimų neįvykdymą ir visiškai neapsaugo LTB filialų nuo jų likvidavimo, bei didesnio nei numatyta darbuotojų atleidimo;

4) Pasiūlyti Vyriausybei teisės aktais aiškiai apibrėžti kas yra konfidencialu privatizavimo sutartyse.

2. Paskirti komiteto pranešėju Seime E.Maldeikį.

LR Seimo narys J.Veselka pasiūlė Seimo rezoliucijoje pažymėti:

1. Kad nuo Seimo narių, Turto fondas sąmoningai nuslėpė informacijos atskleidimo raštą, pagal kurį būtų galima įvertinti Taupomojo banko finansinio pajėgumo lygį ir jo preliminarią pardavimo kainą. Tai kelia abejones dėl šio banko privatizavimo skaidrumo. Paprašyti pateikti Seimo nariams informacijos atskleidimo raštą.

2. Prašyti LR Vyriausybės savo nutarimais ar įstatymo projektu aiškiai apibrėžti kas yra konfidencialu tokiose sutartyse.

3. Pareikalauti iš Lietuvos Banko ir Konkurencijos tarnybos, personalinės jų vadovų atsakomybės, kad prijungiant Lietuvos Taupomąjį banką prie kitų bankų būtų griežtai laikomasi konkurencijos reikalavimų ir būtų neleidžiama monopolizuoti Lietuvos bankų rinkos.

4. Pažymėti, kad sutartis pakankamai griežtai neapibrėžia banko Pirkėjo už investicinių įsipareigojimų įvykdymą ir visiškai neapsaugo filialų nuo jų likvidavimo, bei didesnio nei numatyto darbuotojų atleidimo.

5.SVARSTYTA:

Dėl AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras" privatizavimo.

NUSPRĘSTA:

Išklausyta informacija.

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR investicijų skatinimo įstatymo projekto (Nr.IXP-263(3) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, J.Budrevičių ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. gegužės 25 dienos.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo įstatymo projekto (Nr.IXP-606) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Palionį, V.Orechovą ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. gegužės 21 dienos.

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR Privatizacijos fondo atskaitymų į SSRS deportuotų asmenų grįžimo į Tėvynę fondą įstatymo projekto (Nr.IXP-247) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.Vazbį, J.Razmą ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR tabako kontrolės įstatymo 7 , 8 ir 20 straipsnių papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-280) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, S.Burbienę ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. gegužės 21 dienos.

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR alkoholio kontrolės įstatymo 20 ir 43 straipsnių papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-281) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, J.Razmą ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. gegužės 21 dienos.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 17.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas