Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 16

 

2001 m. gegužės 16 d. įvyko Užsienio reikalų komiteto posėdis.

Buvo pritarta Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-536. Komiteto pranešėju paskirtas Alvydas Medalinskas. Svarstyme dalyvavo Europos komiteto prie LRV generalinio direktoriaus pavaduotojas Klaudijus Maniokas; Europos komiteto prie LRV Integracijos planavimo departamento Bendrijos acquis įgyvendinimo priežiūros skyriaus vedėja Daiva Jakaitė; Migracijos departamento prie VRM direktorius Almantas Gavėnas; Migracijos departamento prie VRM direktoriaus pavaduotojas Arūnas Merkys.

Buvo pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Tarybos savitarpio supratimo memorandumo dėl Europos Tarybos informacijos biuro Vilniuje statuso ratifikavimo įstatymo projektui Nr. IXP-611. Komiteto pranešėju paskirtas Alvydas Medalinskas. Svarstyme dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktoriaus pavaduotoja Sigutė Jakštonytė.

Uždaroje diskusijoje buvo aptartas Baltijos valstybių bendradarbiavimas integruojantis į ES ir NATO. Diskusijoje dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos (URM) Šiaurės Europos šalių skyriaus vedėjas Darius Semaška, URM Daugiašalių santykių departamento Integracijos į NATO skyriaus pirmasis sekretorius Audrius Žulys, URM Europos integracijos departamento Politinio bendradarbiavimo skyriaus patarėjas Egidijus Navikas.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 17.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas