Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. gegužės 16 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

LR tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11, 18, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-494.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 6, "prieš" - 1, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas R.Valčiukas.

2.SVARSTYTA:

LR tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-171.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 6, "prieš" - 1, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas R.Valčiukas.

 

3.SVARSTYTA:

Konkurencijos tarybos 2000 m. darbo ataskaita.

NUSPRĘSTA:

Klausimo svarstyme daryti pertrauką.

 

4. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 05 21) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 05 21) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

5.SVARSTYTA:

LR Seimo nutarimo "Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2000 metų veiklos ataskaitos" projektas IXP-641.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti komiteto patobulintam nutarimo projektui (pritarta bendru sutarimu).
  2. Komiteto paskirta pranešėja K.D.Prunskienė.

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR investicijų įstatymo 2, 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-632) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, J.Budrevičių ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-645) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Maldeikį, R.Sinkevičių ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR juridinių asmenų registro steigimo įstatymo projekto (Nr.IXP-631) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, S.Burbienę ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 17 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-646) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.Vazbį, J.Razmą ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 26.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas