Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 14 d. BFK posėdis

 

1. Atmestas Pensijų sistemos reformos įstatymo projektas Nr.IXP-587;

2. Apsvarstytas Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-40(2).

Nuspręsta įstatymo projektą IXP-40(2) atmesti:

Siūlomų nuostatų įgyvendinimas pareikalautų papildomų finansinių išteklių, kurių šiuo metu valstybė skirti negali, nes su Tarptautiniu valiutos fondu suderintas ir nustatytas 2001 metų fiskalinis deficitas – 1,4 proc. BVP ir įsipareigojama artimiausioje ateityje subalansuoti nacionalinį biudžetą todėl 2001 metų valstybės biudžete nėra numatyta lėšų atlyginimui už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą mokėti.

3. Pasiūlymų LR Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projektui Nr.P-1369(6) svarstymas.

SVARSTYTA:

1. Seimo narės B.Vėsaitės pasiūlymai LR transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projektui Nr.P-1369(6).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

SVARSTYTA:

2. Seimo nario J.Veselkos pasiūlymai LR transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projektui Nr.P-1369(6).

NUSPRĘSTA:

    1. Iš dalies pritarta pasiūlymui dėl įstatymo projekto 12 straipsnio 1 dalies;
    2. Nepritarta kitiems pasiūlymams.

SVARSTYTA:

3. Seimo nario G.Šivicko pasiūlymai LR transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projektui Nr.P-1369(6).

NUSPRĘSTA:

Pritarta pateiktiems pasiūlymams.

SVARSTYTA:

4. Seimo nario P.Jakučionio pasiūlymai LR transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui Nr.P-1370(6).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

4. Pritarta Akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(2) straipsniu įstatymo projektui Nr. IXP-650.

5. Pritarta LR Prezidento pateiktiems Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr. IXP-154Gr ir Azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektui Nr. IXP-155Gr.

7. Nepritarta LR Prezidento pateiktam Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 3, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-297Gr;

8. Pritarta Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos 2000 metų darbo ataskaitai;

9. Sudarytos išvadų rengėjų minėtiems įstatymų projektams:

IXP-247

Privatizacijos fondo atskaitymų į SSRS deportuotų asmenų grįžimo į Tėvynę fondą įstatymo projektas

E.Savickas G.Vagnorius

IXP-263(3)

Investicijų skatinimo įstatymo projektas

E.Savickas Z.Balčytis

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 14.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas