Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 14 posėdis

 

2001 m. gegužės 14 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, dalyvaujant Respublikos Prezidento referentui Algirdui Astrauskui ir Vidaus reikalų ministerijos Savivaldos politikos skyriaus viršininkui Adolfui Norkūnui, pasirengė svarstyti Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-617. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Lapėnas, V.Matuzas ir J.Jurkus.

Komitetas, 2001 m. balandžio 25 d. posėdyje apsvarstęs įstatymo projektą IXP-121 bei alternatyvius projektus IXP-121(A) ir IXP-121(2A), apsisprendė pritarti Seimo nario J.Karoso teiktam įstatymo projektui IXP-121(A) ir pradėti jo svarstymo komitete procedūrą (balsavo: 7 už, 3 prieš, 1 susilaikė). Šios dienos posėdyje bendru sutarimu nuspręsta pritarti Komiteto patobulintam Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

Apsvarstęs Vyriausybės įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-260, Komitetas 10 balsų “už” ir 1 susilaikius nusprendė:

1. Nepritarti Vyriausybės įstatymo 13 straipsnio 6 dalies pakeitimui. Pasiūlyti Seimui palikti dabar galiojančią įstatymo 13 straipsnio 6 dalies redakciją.

2. Nepritarti Vyriausybės įstatymo 13 straipsnio 7 dalies pakeitimui.

Apsvarstęs Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-261, Komitetas 10 balsų “už” ir 1 susilaikius nusprendė pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė nepritarti pateiktam Valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-262, nes 2001 m. balandžio 12 d. Seimas priėmė įstatymą Nr. IX-247, kuriuo buvo pakeisti bei papildyti kai kurie Valstybės tarnybos įstatymo straipsniai, tame tarpe ir 21 straipsnio 14 punktas, kurio naujoji redakcija beveik sutampa su projekte teikiama redakcija.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė padaryti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-468 bei Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-136 svarstymo Komitete pertrauką.

Komitetas pasirengė svarstyti Specialios paskirties akcinės bendrovės “Lietuvos energija” reorganizavimo įstatymo projektą Nr. IXP-606. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Masiulis, V.Matuzas ir A.Pulokas.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 14.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas