Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

 

 

Komitetas 2001 05 09 posėdyje svarstė Seimo nutarimo “Dėl valstybės politikų ir tarnautojų etikos principų” projektą Nr.IXP-516. Posėdyje dalyvavo Seimo Pirmininko patarėja A.Radzevičiūtė, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas V.Andriulis, Vidaus reikalų viceministras E.Chmilickas. Nutarimo projektu siekiama įteisinti aiškius etikos principus, kuriais būtų grindžiama valstybės politikų ir valstybės tarnautojų veikla. Projekte siūloma nustatyti, kad valstybės politikų ir tarnautojų etikos principų įgyvendinimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir tarnybinės etikos kodeksai. Komitetas bendru sutarimu iš esmės pritarė Seimo nutarimo projektui, tačiau vadovaujantis nutarimo 3 straipsniu nusprendė siūlyti Vyriausybei, rengiant valstybės politikų ir tarnautojų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimų ir papildymų įstatymų projektus, sukonkretinti svarbiausių etikos principų sąvokas.

Dalyvaujant Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorei D.Kuodytei ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierei G.Imbrasienei komitetas nagrinėjo šių institucijų veiklos ataskaitas už 2000 m. Komitetas ataskaitas priėmė ir nusprendė rengti išvadas bei Seimo nutarimo projektus.

Komitetas išklausė komiteto vyresniojo patarėjo K.Čilinsko informaciją apie vieną teisinės valstybės standartų įgyvendinimo problemą. Spaudoje pasirodė informacija, kad Respublikos Prezidentas, viešėdamas ūkininko sodyboje, vaišinosi namine degtine. Tačiau tuo pačiu metu keliamos baudžiamosios bylos naminės degtinės gamintojams. Toks dvilypumas nesuderinamas su teisinės valstybės principais, todėl reikėtų pakeisti teisinę bazę šioje srityje. Komitetas nutarė, kad reikia išanalizuoti turimą padėtį ir apsvarstyti pasiūlymus.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 10.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas