Lietuvos Respublikos Seimas

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA dėl LR Cukraus įstatymo 2 ir 6 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo 7 straipsniu įstatymo projekto (IXP-269(3))

2000 m. gegužės 9 d., Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

KRK nariai: J. Kraujelis, G. Mikolaitis, J. Čiulevičius, P. Gražulis, E. Karečka, G. Kniukšta, Z. Mačernius, M. Pronckus, A. Ramanauskas, V. Rinkevičius, V. Velikonis, V. Žalnerauskas; patarėjai: R. Abugelis, A. Brokorius, D. Latvelienė, L. Michelbertas; kviestieji asmenys: K. Patiejūnas, J. Kairys, A. Aleksa, R. Radkevičius, L. Bružas, R. Stulgys, J. Ramonas, V. Grušauskas, I. Mondeikis, M. Krunkaitis, A. Belenavičius, A. Rimas

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:

Teisės departamento išvada (2001 04 23). 7 straipsnio nuostata, kad bauda skiriama Vyriausybės nustatyta tvarka, prieštarauja Kainų įstatymo 11 straipsniui, kuris numato, kad ūkiniams subjektams už įstatymų kainų formavimo ir kontrolės klausimais pažeidimus taikomos ekonominės sankcijos įstatymų nustatyta tvarka.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė dėl pasiūlymo

Argumentai, dėl kurių pasiūlymas nepriimtinas

1.

Asociacija "Cukrus"

Projektui nepritarti.

 

 

2.

"Cukrinių runkelių augintojų" asociacija

Atmesti siūlomus įstatymo 6 str. pakeitimus, abejones kelia ir siūlomi 2 str. pakeitimai bei naujo 7 str. įvedimas.

 

 

3.

Asociacija "Lietuvos maisto pramonė"

Keisti Cukraus įstatymą netikslinga ir ekonomiškai nepagrįsta.

 

 

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė dėl pasiūlymo

Argumentai, dėl kurių pasiūlymas nepriimtinas

1.

Žemės ūkio ministerija

Projektui nepritarti

 

 

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė dėl pasiūlymo

Argumentai, dėl kurių pasiūlymas nepriimtinas

1.

Ekonomikos komitetas

Projektą atmesti

 

 

2.

Biudžeto ir finansų komitetas

Daryti Komitete projekto svarstymo pertrauką. Pasiūlyti pagrindiniam Kaimo reikalų komitetui prašyti Vyriausybės pateikti išvadą dėl įstatymo projekto IXP-269(3).

Pritarti

 

7. Komiteto siūlomas įstatymo projekto tekstas: -

8. Komiteto sprendimas:

Daryti projekto svarstymo Komitete pertrauką.

Prašyti LR Vyriausybės:

- pateikti išvadą dėl įstatymo projekto IXP-269(3);

- pateikti siūlymus dėl Cukraus įstatymo pakeitimo ir papildymo, siekiant iš esmės ir kompleksiškai spręsti cukraus ūkio problemas (galimas rinkos monopolizavimas, cukrinių runkelių auginimo kvotų pardavimas, atsiskaitymo už supirktus cukrinius runkelius tvarkos tobulinimas ir kt.).

9. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

10. Komiteto paskirtas pranešėjas J. Čiulevičius

11. Komiteto narių atskiroji nuomonė: -

Priedai: -

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas