Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 05 09 posėdį

Komitetas 2001 05 09 apsvarstė Seimo nario A. Butkevičiaus pateiktą Cukraus įstatymo 2 ir 6 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo 7 punktu įstatymo projektą. Nuspręsta svarstyme daryti pertrauką ir dėl šio įstatymo projekto paprašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvadų. Gavus Vyriausybės išvadas tęsti svarstymą pagrindiniame komitete.

Komitetas apsvarstė ir priėmė sprendimą pasiūlyti pagrindiniam Valdymo reformų ir savivaldybių komitetui atmesti Seimo nario J. Razmos pateiktą Vyriausybės įstatymo 13, 20, 26, 29, 39, 40, 42 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą dėl šių motyvų:

  • nėra pateikta šio įstatymo įgyvendinimo ekonominio pagrindimo;
  • nėra pateikta Vyriausybės išvados;
  • sudarytų daug nepatogumų ir prireiktų daug papildomų išlaidų organizuojant Vyriausybės darbą.

Klausimas "Dėl žemdirbių suvažiavimo rezoliucijos įgyvendinimo" Komiteto posėdyje nebuvo diskutuojamas ir Komitetas sprendimo nepriėmė. Žemės ūkio, Finansų ir Susisiekimo ministerijų pateikta informacija buvo priimta žiniai.

Komitetas išnagrinėjo Žemės ūkio ministerijos pateiktą "Melioracijos įstatymo naujos redakcijos projekto koncepciją". Buvo konstatuota, kad Žemės ūkio ministerija nepakankamai dėjo pastangų Melioracijos įstatymo naujos redakcijos parengimui, praktiškai neišbandė kaip racionaliausiu būdų perduoti melioracijos įrenginius žemės savininkams.

Žemės ūkio ministerijai buvo pasiūlyta artimiausiu metu patobulinti ir pateikti tvirtinti Vyriausybei Melioracijos įstatymo naujos redakcijos projekto koncepciją, bei parengti naujos redakcijos Melioracijos įstatymo projektą. Be to, pasiūlyta parengti ir praktiškai išbandyti melioracijos įrenginių perdavimo žemės savininkams mechanizmą vietoje.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas