Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. gegužės 9 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

LR įmonių rejestro įstatymo 10(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas P-2683.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo 11, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).
  2. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projektas yra palydimasis Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.P-2680, siūloma Seime jį svarstyti tik kartu su pagrindiniu, Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu Nr.P-2680.
  3. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

2. SVARSTYTA:

LR Ekonomikos komiteto veiklos I (rudens) ir neeilinėse sesijose (2000 10 19-2001 03 09) ataskaita.

NUSPRĘSTA:

  1. Patvirtinti Ekonomikos komiteto veiklos I (rudens) ir neeilinėse sesijose (2000 10 19-2001 03 09) ataskaitą (pritarta bendru sutarimu).

 

3. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 05 14) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 05 14) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

4. SVARSTYTA:

Pasirengimas LR alkoholio kontrolės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-383 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvados rengėjais paskirti P.Vilką, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. gegužės 18 dienos.

 

5. SVARSTYTA:

Pasirengimas Konkurencijos tarybos 2000 m. darbo ataskaitos svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti E.Maldeikį, K.Prunskienę ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

6. SVARSTYTA:

Dėl šalies kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros sistemos įvertinimo.

NUSPRĘSTA:

Išklausyta informacija.

 

7. SVARSTYTA:

Susitikimas su Suomijos Prekybos rūmų atstovais.

Plėtojant draugiškus tarpvalstybinius ryšius tarp Suomijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos Ekonomikos komiteto nariai susitiko su Suomijos Prekybos rūmų atstovais, į susitikimą buvo pakviesti ir atitinkamų valstybės institucijų ir žinybų atstovai. Susitikimo metu buvo aptarta ir pasidalinta patirtimi įstatymdavystės, mokesčių tobulinimo, verslo ir investicijų skatinimo klausimais. Apie tai, kad šie klausimai yra aktualūs abiem šalims, rodo tas faktas, kad šią savaitę Seime įvyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos sutarties dėl socialinės apsaugos ratifikavimo įstatymo projekto IXP-501 pateikimas.

Taip pat vyko LR kainų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-466 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 09.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas