Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 09

2001 m. gegužės 9 d. įvyko Užsienio reikalų komiteto posėdis.

Buvo pritarta Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ratifikavimo įstatymo projektui IXP-502 ES. Komiteto pranešėju paskirtas E.Vareikis. Svarstant konvenciją dalyvavo Aplinkos viceministras I.Lazdinis ir Aplinkos ministerijos biologinės įvairovės skyriaus viršininkas S.Paltanavičius.

Buvo pritarta Konsulinio statuto 51 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui IXP- 531. Komiteto pranešėju paskirtas J.Čekuolis. Svarstant įstatymo projektą dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos konsulinio departamento direktorius A.Žurauskas.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 09.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas