Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. gegužės 9 d. komiteto posėdis

2001 05 09 Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje:

Komiteto nariai pritarė LR Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui IXP-230, tačiau siūlo pagrindiniam komitetui atkreipti dėmesį, kad projektas techniškai yra taisytinas, atsižvelgiant į LR Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo reikalavimus (turi būti projektas ir projekto lyginamasis variantas, turi būti laikomasi atskirų įstatymo rekvizitų dėstymo tvarkos, taisytina nurodyta data.) Komitetas taip pat pasiūlė į 5 str. įrašyti žodį “ politines partijas”.

Lietuvos Respublikos Seimas š.m. balandžio 25 d. pavedė Teisės ir teisėtvarkos komitetui išnagrinėti Lietuvos Taupomojo Banko privatizavimo teisėtumo problemas.

Komiteto nariai išklausę LB valdybos pirmininką R.Šarkiną, Konkurencijos tarybos pirmininką R.S.Stanikūną, LTB valdybos pirmininką A.Križinauską, Valstybės turto fondo direktorių P.Milašauską bei pasitarę, nusprendė siūlyti Seimui svarstyti Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pareiškimą “Dėl Lietuvos Taupomojo Banko privatizavimo “ ir priimti atitinkamą rezoliuciją, atsižvelgiant į Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje išsakytas pastabas.

“Už” balsavo 5 Komiteto nariai, vienas komiteto narys (R.Sedlickas) susilaikė.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narių manymu, šioje rezoliucijoje turėtų būti atkreiptas valstybės institucijų, atsakingų už privatizavimą dėmesys, kad iki šiol privatizavimo procesas vykdomas nepakankami skaidriai, svarbiausių valstybės objektų privatizavimo tikslingumas neaptariamas su visuomene. Rezoliucijoje siūlytina taip pat kreiptis į Vyriausybę, kad paaiškintų, kaip ketina spręsti socialines problemas, susijusias su galimu smulkių skyrių panaikinimu.

Komiteto nariai išklausė teisingumo ministro G.Bartkaus pranešimŕ dėl pasirengimo Civilinio kodekso įsigaliojimui. Komiteto nariai, išklausę pranešėjų pažymėjo, kad terminas, nuo kada turi įsigalioti naujas Civilinis kodeksas, o tai yra nuo 2001 m. liepos 1 d., yra realus, nes pasirengimas vyksta operatyviai ir sparčiai.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 09.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas