Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 09 d. BFK posėdis

1. SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Seimo Socialdemokratinės koalicijos frakcijos 2001 m. balandžio 25 d. pareiškimas "Dėl Lietuvos Taupomojo banko privatizavimo" (Seimo 2001 04 25 neeilinio plenarinio posėdžio protokolas Nr.26(77)), taip pat Lietuvių Tautininkų Sąjungos 2001 m. balandžio 19 d. pareiškimas "Dėl Lietuvos Taupomojo banko privatizavimo".

KONSTATUOTA:

1. Lietuvos banko valdyba 2001 m. balandžio 19 d. nutarimu išduodama leidimą Estijos "Hansapank" bankui įsigyti ir valdyti daugiau kaip du trečdalius (iki 100 procentų) Lietuvos Taupomojo banko (LTB) akcijų paketą, iš esmės jau atsižvelgė į Seimo Socialdemokratinės koalicijos frakcijos bei Lietuvių Tautininkų Sąjungos pareiškimuose reiškiamą nuogastavimą, jog dėl šio privatizavimo bus monopolizuotas Lietuvos bankininkystės sektorius. Aukščiau nurodytu nutarimu, be kita ko, nustatyta, kad įvykus "Swedbank" ir SEB susiliejimui "Hansapank" ar kitas teisėtas jo teisių ir prievolių perėmėjas privalėtų parduoti LTB ar šio banko teisių ir prievolių perėmėjo turimas akcijas ne vėliau kaip po dviejų metų nuo LTB akcijų pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo, jeigu to pareikalaus Lietuvos bankas dėl pernelyg didelės sisteminės rizikos koncentracijos Lietuvos bankų sistemoje.

2. Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymu (Žin., 1999, Nr.33-946; 2000, Nr.20-494) numatytas Valstybės iždo sąskaitos perkėlimas iš LTB į Lietuvos banką - ne vėliau kaip iki 2001 m. birželio 30 d. Šią nuostatą Vyriausybė privalo vykdyti laiku, todėl Seimo Socialdemokratinės koalicijos reiškiamas nuogastavimas, jog "LTB privatizuotas su Valstybės iždo sąskaita, kuri turėjo būti perduota Lietuvos bankui, ir nėra aišku ar tai bus atlikta šiais metais", nėra pagrįstas.

3. Seimo Socialdemokratinės koalicijos frakcijos bei Lietuvių Tautininkų Sąjungos pastabos dėl to, kad "LTB parduotas už mažą kainą (150 mln. Lt), kuri visiškai neatspindi jo realios įtakos rinkoje", yra diskutuotinos, tačiau kai jau yra pasirašyta sutartis dėl Lietuvos Taupomojo banko akcijų pardavimo, šis klausimas nebegalėtų būti kvestionuojamas.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti Seimo Socialdemokratinės koalicijos 2001 m. balandžio 25 d. pareiškimą "Dėl Lietuvos Taupomojo banko privatizavimo" bei Lietuvių Tautininkų Sąjungos 2001 m. balandžio 19 d. pareiškimą "Dėl Lietuvos Taupomojo banko privatizavimo" ir priimti atitinkamą rezoliuciją, atsižvelgiant į aukščiau konstatuotas aplinkybes bei kitų Seimo komitetų išvadas dėl pareiškimuose reiškiamų nuogastavimų.

SVARSTYTA:

2. Valstybės kontrolės pareigūnų pažyma “Dėl SPAB “Lietuvos energija” vykdyto Baltarusijos valstybinio energetikos koncerno“Belenergo” skolos reikalavimų teisės perleidimo konkurso”

KONSTATUOTA:

Kad nei Ūkio ministerija, nei SPAB “Lietuvos energija” neturi aiškaus skolos už pateiktą elektros energiją Baltarusijos valstybinio energetikos koncernui “Belenergo” atgavimo plano. Nors pasitarime pas Respublikos Prezidentą buvo svarstyti keli skolos atgavimo būdai, tame tarpe ir kompleksinis, tačiau Vyriausybė sutiko su SPAB “Lietuvos energija” pasiūlymu paskelbti skolos reikalavimo teisės perleidimo konkursą. Išaiškinant konkurso nugalėtoją, pasirinktas ne optimaliausias variantas.

NUSPRĘSTA:

I. Pritarti Valstybės kontrolės nuomonei nepatvirtinti konkursą laimėjusio pasiūlymo, nes:

I.1. Iš pateiktų konkursui dokumentų neįmanoma nustatyti konkurso dalyvio ekonominio pajėgumo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, iš konkurso dalyvių (ir iš konkurso nugalėtojo) nepareikalauta pateikti, įstatymų nustatyta tvarka, patvirtintos finansinės atskaitomybės už paskutinį ataskaitinį laikotarpį bei auditoriaus išvados.

I.2. Konkurso nugalėtojui RAB “Vangvard” (Rusija) numatoma perleisti skolos reikalavimo teisę iki 200 mln. lt., tačiau jam nebuvo nustatyti minimalūs reikalavimai įstatiniam kapitalui. Paskelbtas konkurso nugalėtojas pateikė 1996 01 25 duomenis dėl savo įstatinio kapitalo, kuris tuo metu sudarė 7 mln. Rusijos rublių, žinant, kad 1998 m. Rusijoje buvo atlikta rublio denominacija santykiu 1:1000, todėl tenka abejoti, kad jis sugebės įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus SPAB “Lietuvos energija”. Dėl to šios skolos atgavimo rizika yra labai didelė ir tai neatitiktų valstybės interesų.

II. Paprašyti Ūkio ministerijos informuoti Seimo Biudžeto ir finansų komitetą apie priimtus sprendimus dėl skolos už pateiktą elektros energiją Baltarusijos valstybinio energetikos koncernui “Belenergo" atgavimo.

 

SVARSTYTA:

3. Dėl mokesčių sistemos koncepcijos.

NUSPRĘSTA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. vasario 9 d. nutarimu Nr.149 patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 – 2004 metų programos įgyvendinimo priemones, kuriose numatyta 2001 metų I ketvirtį parengti naują mokesčių sistemos koncepciją.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 1 d. nutarime Nr.242 “Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo” 10 dalyje nustatyta, kad Finansų ministerija iki 2001 m. gegužės 1 d. pateikia konsoliduotų fiskalinių rodiklių (pajamų, išlaidų, deficito, skolos) prognozes, 2002-2004 metų preliminarių nacionalinio biudžeto pagrindinių rodiklių projektą.

Pagrindinių konsoliduotų fiskalinių rodiklių (ypač pajamų) prognozės rengimas neatsiejamas nuo mokesčių sistemos reformos.

Prašome iki 2001 m. gegužės 15 d. pateikti Biudžeto ir finansų komitetui Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotą mokesčių sistemos reformos koncepciją.

 

SVARSTYTA:

4. Dėl LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto prašymo apsvarstyti Seimo nario A. Lydekos pasiūlymą Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-468 papildyti keičiamo įstatymo 16 straipsnį 12 dalimi.

NUSPRĘSTA:

Apsvarsčius minėtą pasiūlymą nuspręsta daryti Komitete svarstymo pertrauką.

Svarstymą tęsti gavus Vyriausybės išvadas dėl Seimo nario A. Lydekos pasiūlymo.

 

5. Atidėtas pasiūlymų LR Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projektui IXP-1369(6)svarstymas 2001 05 09 d. komiteto posėdžiui.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 09.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas