Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 07 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo IXP-413 bei jį lydinčių Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo IXP-417 ir Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo IXP-418 projektus. Dalyvavo komiteto nariai, Aplinkos bei Kultūros ministerijos atstovai. Po diskusijų, komitetas bendru sutarimu nusprendė: daryti Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-413, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-417, Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-418 svarstyme komitete pertrauką iki šių metų gruodžio mėn., siūlyti komiteto nariams išvados projekto rengėjams J.Juozaitienei ir A.Macaičiui įvertinti gautas pastabas bei pasiūlymus ir pateikti komitetui savo išvadas dėl leidimų statyboms išdavimo optimizavimo, patikslinti projektavimo specialiųjų sąlygų išdavimo tvarką ir jų turinio esmę bei aiškiau reglamentuoti atsakomybę, siūlyti kuratoriams paruošti ir pateikti Seimui įstatymo projektą dėl Statybos įstatymo įsigaliojimo datos nukėlimo iki 2002 metų sausio 1 dienos.

Komitetas svarstė Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo projektą IXP-521. Marija Teriošina, Aplinkos ministerijos Cheminių medžiagų skyriaus viršininkė pabrėžė, kad daugelis projekto straipsnių atkartoja Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nuostatas arba prieštarauja minėtam įstatymui bei kitiems šiuo metu galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams, be to kai kurių sąvokų interpretacija neatitinka sąvokoms apibrėžtoms Cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme. Komitetas, atsižvelgęs į pastabas bei pasiūlymus, nusprendė: siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo projektą IXP-521 iniciatoriams tobulinti pagal LRS teisės departamento ir Aplinkos ministerijos pasiūlymus.
Naujausi pakeitimai - 2001 05 08.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas